10.12.2021
Tabel rezolutii sedinta CTATU 3.12.2021

Tabel rezolutii sedinta CTATU 3.12.2021

Vezi mai mult
09.12.2021
ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia servicii de adăpostire a animalelor

ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia servicii de adăpostire a animalelor care fac obiectul ordinului de plasare în adăpost de pe aria administrativ-teritorialâ a judeţului Dâmboviţa

Vezi mai mult
26.11.2021
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul - Sistem de monitorizare şi informare asupra traficului şi a condiţiilor de circulaţie ...

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Sistem de monitorizare şi informare asupra traficului şi a condiţiilor de circulaţie pentru Autostrada Al Bucureşti - Piteşti, Autostrada A2 Bucureşti - Cernavodă, Autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti, DN1 Bucureşti - Ploieşti", titular Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A

Vezi mai mult
26.11.2021
ANUNŢ privind încheierea unui contract de vânzare-cumpărare deşeurilor reciclabiie

Consiliul Judeţean Dâmboviţa solicită oferte de preţ în vederea încheierii unui contract de vânzare- cumpărare pentru deşeuri de hârtie şi carton rezultate din casarea documentelor ce sunt înlăturate ca nefolositoare, având termenul de păstrare expirat, prin agenţi economici care au ca obiect de activitate achiziţionarea de materiale refolosibile

Vezi mai mult
25.11.2021
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 03.12.2021

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 03.12.2021

Vezi mai mult
24.11.2021
ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru : „Asigurarea calitatii si a controlului tehnic al calitatii, activitate laboratoare"

Autoritatea Contractantă: Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în Piaţa Tricolorului, nr. 1, Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, cod poştal 130060, tel.0245- 207600, fax:0245-212230, e-mail: consjdb@.cjd.ro

Vezi mai mult
12.11.2021
Anunț ședinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 03.12.2021

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format electronic / informatic în data de 03.12.2021, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa (H.C.J. DB.) nr. 234 / 12.11.2020

Vezi mai mult
12.11.2021
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 05.11.2021 - CU REZOLUȚII

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 05.11.2021 - CU REZOLUȚII

Vezi mai mult
02.11.2021
REZULTATUL INTERVIULUI funcționarilor publici care au manifestat opțiunea de a dobândi calitatea de consilier de etică

REZULTATUL INTERVIULUI organizat potrivit art. 4 alin. (4) din H.G. nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici

Vezi mai mult
01.11.2021
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 05.11.2021

Atașat acestui anunț, vă aducem la cunoștință tabelul cu ordinea de zi a ședinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Județului Dâmbovița din data de 05.11.2021

Vezi mai mult
01.11.2021
REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE CANDIDATURĂ depuse de funcționarii publici care au manifestat opțiunea de a dobândi calitatea de consilier de etică

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE CANDIDATURĂ depuse de funcționarii publici care au manifestat opțiunea de a dobândi calitatea de consilier de etică

Vezi mai mult
15.10.2021
Anunț ședinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 05.11.2021

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format electronic / informatic în data de 05.11.2021, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa (H.C.J. DB.) nr. 234 / 12.11.2020

Vezi mai mult
14.10.2021
ANUNŢ PUBLIC „Extinderea secţiei de cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extinderea secţiei de cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, propus a fi amplasat în mun. Târgovişte, str. Tudor vladimirescu, nr.48, NC 74607, jud. Dâmboviţa

Vezi mai mult
13.10.2021
Consiliul Judeţean Dâmboviţa derulează procedura de desemnare a consilierului de etică potrivit prevederilor H.G. nr. 931/2021

Consiliul Judeţean Dâmboviţa derulează procedura de desemnare a consilierului de etică potrivit prevederilor H.G. nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici

Vezi mai mult