21.03.2023
„ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A STAŢIUNII TURISTICE DE INTERES NAŢIONAL MOROENI DIN ZONA PEŞTERA - PADINA", Supratraversare rău Ialomiţa şi afluenţi, com. Moroeni, jud. Dâmboviţa

Aceasta informare este efectuată de Consiliul Judeţean Dâmboviţa, str. Piaţa Tricolorului, nr. 1, Târgovişte, Tel.: 0245 207 600, ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNE" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, aviz de gospodărire a apelor pentru pentru realizarea obiectivului de investiţii ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A STAŢIUNII TURISTICE DE INTERES NAŢIONAL MOROENI DIN ZONA PEŞTERA - PADINA ", Supratraversare râu Ialomiţa şi afluenţi, com. Moroeni, jiul. Dâmboviţa

Vezi mai mult
21.03.2023
ANUNŢ DE PUBLICITATE achiziţie servicii de proiectare, faza Expertiză tehnică la obiectivul „Pod peste râul Argeş pe DJ 702A, km 30+656, la Pătoaia, comuna Crângurile județul Dâmbovița"

ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţie servicii de proiectare, faza Expertiză tehnică la obiectivul „Pod peste râul Argeş pe DJ 702A, km 30+656, la Pătoaia, comuna Crângurile județul Dâmbovița"

Vezi mai mult
21.03.2023
ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţia servicii de proiectare, faza Expertiză tehnică la obiectivul „Pod pe DJ 712A, kw 6+712, la Bădeni"

ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţia servicii de proiectare, faza Expertiză tehnică la obiectivul „Pod pe DJ 712A, kw 6+712, la Bădeni"

Vezi mai mult
21.03.2023
REPETARE INFORMARE - „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod - Sanatoriu Moroeni - Bolboci - Padina -Peştera"

REPETARE INFORMARE - „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod - Sanatoriu Moroeni - Bolboci - Padina -Peştera"

Vezi mai mult
15.03.2023
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 10.03.2023 - cu rezoluții

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 10.03.2023 - cu rezoluții

Vezi mai mult
15.03.2023
Anunț ședinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 07.04.2023

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format electronic / informatic în data de 07.04.2023, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa (H.C.J. DB.) nr. 234 /12.1 L2020

Vezi mai mult
14.03.2023
ANUNŢ PUBLIC - "CONSTRUIRE PARCARE SUPRATERANĂ ÎN INCINTA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENTĂ"

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE PARCARE SUPRATERANĂ ÎN INCINTA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENTĂ"

Vezi mai mult
13.03.2023
INFORMARE - „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod - Sanatoriu Moroeni - Bolboci - Padina -Peştera"

În vederea derulării procedurii de obţinere a Avizului de Gospodărire a Apelor, pentru pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod - Sanatoriu Moroeni - Bolboci - Padina - Peştera amplasat în judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
07.03.2023
Anunt privind sedinta C.T.A.T.U. din data de 10.03.2023

Vă aducem la cunoştinţă faptul că în data de 10.03.2023 va avea loc în format electronic / informatic şedinţa de îndată a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.), conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa (H.C.J. DB.) nr. 234 / 12.11.2020

Vezi mai mult
07.03.2023
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 10.03.2023

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 10.03.2023

Vezi mai mult
07.03.2023
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI - etapa documentare - "PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA INDUSTRIALĂ ŞI ALTE FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE - COMUNA ŞOTÂNGA"

Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de asociat prim şi comuna Şotânga în calitate de asociat secund, au iniţiat elaborarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal - Zona industrială şi alte funcţiuni complementare - Comuna Şotânga"

Vezi mai mult
21.02.2023
ANUNŢ PUBLIC „Refacere şi punere în siguranţă DJ 714 pod Vârtaleş şi podeţ"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA- prin Direcţia Tehnică, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul :„Refacere şi punere în siguranţă DJ 714 pod Vârtaleş şi podeţ" propus a fi amplasat în com. Moroeni, sat Dobreşti, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
15.02.2023
ANUNŢ DE PARTICIPARE Privind achiziţia serviciilor de paza la obiectivul militar „Centrul Militar Judeţean Dambovita" situat in municipiul Targoviste

ANUNŢ DE PARTICIPARE Privind achiziţia serviciilor de paza la obiectivul militar „Centrul Militar Judeţean Dambovita" situat in municipiul Targoviste, str. IH Radulescu, nr. 16, jud. Dambovita

Vezi mai mult
10.02.2023
ANUNŢ PUBLIC "Drum de legătură la drumul naţional DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier şi accesibilităţii în zonele urbane ale oraşelor Pucioasa si Fieni"

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA prin VIA CARPATIA CONSULT S.R.L. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi se supune evaluării corpurilor de apă, în cdrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Drum de legătură la drumul naţional DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier şi accesibilităţii în zonele urbane ale oraşelor Pucioasa si Fieni",propus a fi amplasat în Brăneşti, Buciumeni, Fieni, Moţăieni, Pucioasa, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
09.02.2023
ANUNȚ ETAPA DE DOCUMENTARE PRIVIND ELABORAREA "PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA INDUSTRIALĂ ŞI ALTE FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE - COMUNA ŞOTÂNGA

Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr.2701 /30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, art. 4 din metodologie, Consiliului Judeţean Dâmboviţa în calitate de asociat prim şi comuna Şotânga în calitate de asociat secund, anunţă etapa de documentare - studii necesare elaborării P.U.Z. „Plan Urbanistic Zonal - Zona industrială şi alte funcţiuni complementare - Comuna Şotânga".

Vezi mai mult