22.07.2022
ANUNŢ - Modificare Lege nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii prin Legea nr. 176 din 9 iunie 2022

Urmare apariţiei Legii nr.176 din 9 iunie 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul naţional de dezvoltare locală, precum şi pentru modificarea unor acte normative, vă aducem la cunoştinţă modificările făcute Legii nr.50/1991

Vezi mai mult
01.07.2022
DOCUMENTAŢIILE SUPUSE DEZBATERII CTATU IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 24.06.2022

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 24.06.2022

Vezi mai mult
22.06.2022
ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru proiectul Contribuţia Judeţului Dambovita la reducerea birocraţiei prin introducerea de proceduri simplificate

ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia de Servicii de organizare evenimente pentru proiectul Contribuţia Judeţului Dambovita la reducerea birocraţiei prin introducerea de proceduri simplificate COD SMIS 154915

Vezi mai mult
17.06.2022
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 24.06.2022

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 24.06.2022

Vezi mai mult
06.06.2022
Anunț ședinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 24.06.2022

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format electronic / informatic în data de 24.06.2022, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa (H.C.J. DB.) nr. 234 / 12.11.2020

Vezi mai mult
30.05.2022
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei paritare din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa

DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei paritare din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa

Vezi mai mult
27.05.2022
ANUNŢ PUBLIC - Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 712, DJ 720 C 712 şi DJ 720 A 712

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA prin DIRECŢA DE STRATEGII, PROGRAME ŞI INVESTIŢII, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 712 (Pucioasa - Brăneşti- Vulcana Pândele - Sotânga - Târgovişte), DJ 720 C 712 ( Gura Ocniţei - Ocniţa) şi DJ 720 A 712 ( Gura Ocniţei - Adânca - Bucşani - Mîrceşti - Finta - Postarnacu - DN IA) ", propus a fi amplasat în comunele : Bălcni, Brăneşti, Bucşani, Corneşti, Dobra, Finta, Gura Ocniţei, Ocniţa, Pucioasa, Şotânga, Tîrgovişte, Vulcana Pândele

Vezi mai mult
23.05.2022
ANUNŢ DE PUBLICITATE Privind achiziţia de echipament de protecţie pentru I.S.U. "Basarab I" al judeţului Dâmboviţa

Autoritatea Contractantă:Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în Piaţa Tricolorului, nr. 1, Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, cod poştal 130060, tel.0245-207600, fax:0245- 212230, e-mail: consjdb@.cjd.ro

Vezi mai mult
13.05.2022
DISPOZIŢIE privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanţii funcţionarilor publici în comisia paritară din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa

În perioada 16.05-20.05.2022 se desemnează reprezentanţii funcţionarilor publici în comisia paritară din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa

Vezi mai mult
10.05.2022
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 29.04.2022 - cu rezoluții

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 29.04.2022 - cu rezoluții

Vezi mai mult
06.05.2022
MORENI PARC INDUSTRIAL S.A. organizează procedură de selecție pentru ocuparea unui număr de cinci posturi de membri ai Consiliului de Administrație

Dosarul de candidatură se va depune până cel târziu, la data de 06.06.2022, ora 16.00, la următoarea adresă a Consiliului Judeţean Dâmboviţa: str. Piaţa Tricolorului, nr. 1, parter, cod poştal 130060, municipiul Târgovişte, judeţ Dâmboviţa, în plic închis şi sigilat pe care să se menţioneze: "Aplicaţie pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al MORENI PARC INDUSTRIAL S.A." precum şi următoarele date ale candidatului: numele şi prenumele, domiciliul şi adresa de e-mail

Vezi mai mult
02.05.2022
„Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în judeţul Dâmboviţa - Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, titular al proiectului „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în judeţul Dâmboviţa - Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dâmboviţa, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în judeţul Dâmboviţa - Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean", propus a fi amplasat în com. Moroeni, zona Cabana Dichiu ( DJ 713), judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
29.04.2022
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND LUAREA DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Punere în siguranţă DJ 710, în zona obiectivului „Modernizare DJ 710f Bezdead-Costişata- limita judeţ Prahova"- în regim de urgenţă", propus a fi amplasat în comuna Bezdead, sat Costişata, judeţul Dâmboviţa.

Vezi mai mult
28.04.2022
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI cu privire la etapa de documentare pentru elaborarea documentaţiei

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI cu privire la etapa de documentare pentru elaborarea documentației „ACTUALIZARE, RECONFIGURARE PLAN URBANISTIC ZONAL PADINA -PEȘTERA ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT"

Vezi mai mult
20.04.2022
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 29.04.2022

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 29.04.2022

Vezi mai mult