08.05.2024
Rezoluţiile finale urmare analizei documentaţiilor supuse dezbaterii C T A T U a judeţului Dâmbovița în şedinţa din data de 19.04.2024

Rezoluţiile finale urmare analizei documentaţiilor supuse dezbaterii C T A T U a judeţului Dâmbovița în şedinţa din data de 19.04.2024

Vezi mai mult
30.04.2024
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI cu privire la etapa de consultare propuneri a documentației urbanistice “PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ SERVICII B-DUL REGELE FERDINAND”

Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de beneficiar a anunțat etapa de consultare propuneri pentru documentația urbanistică “PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ SERVICII B-DUL REGELE FERDINAND”.

Vezi mai mult
24.04.2024
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA prin Direcția Tehnică anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Modernizare DJ 714 sector Bolboci- Contur Lac Bolboci- Cheile Tătarului, etapa a II-a”

Vezi mai mult
18.04.2024
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND LUAREA DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA prin Direcția Tehnică, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare și modernizare DJ 724 Malu cu Flori- Pucheni”, propus a fi amplasat în comunele Malu cu Flori și Pucheni, județul Dâmbovița.

Vezi mai mult
18.04.2024
ANUNȚ privind vânzarea prin licitație publică cu strigare a unor materiale metalice

Consiliul Județean Dâmbovița valorifică prin vânzare la licitație publică material metalic rezultat din demolarea podului amplasat pe DJ 711 E, în satul Ibrianu, comuna Cornești

Vezi mai mult
17.04.2024
Lista documentaţiilor supuse dezbaterii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa în şedinţa din data de 19.04.2024

Lista documentaţiilor supuse dezbaterii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa în şedinţa din data de 19.04.2024

Vezi mai mult
17.04.2024
„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Asigurare utilități locuințe ANL – Utilități și dotări tehnico-edilitare din interiorul perimetrului destinate locuințelor de serviciu”, propus a fi amplasat în municipiul Târgoviște, Bd-ul Regele Carol I, nr.51, NFC 83492, jud. Dâmbovița.

Vezi mai mult
17.04.2024
CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Variantă ocolitoare pentru creșeterea accesibilității în zona urbană a municipiului Moreni”, propus a fi amplasat în Moreni și comunele Gura Ocniței și I.L. Caragiale, județul Dâmbovița.

Vezi mai mult
09.04.2024
Anunț privind lansarea programului județean de dezvoltare locală incepând cu data de 10.04.2024

Anunț privind lansarea programului județean de dezvoltare locală incepând cu data de 10.04.2024

Vezi mai mult
05.04.2024
CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA anunță publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare a Deciziei etapei de încadrare nr. 12 din 10.01.2024

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA anunță publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare a Deciziei etapei de încadrare nr. 12 din 10.01.2024 emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița pentru proiectul DRUM DE LEGĂTURĂ PENTRU CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII ÎN ZONA URBANĂ A ORAȘULUI GĂEȘTI, propus a fi aplasat în județul Dâmbovița, Găești și comuna Dragodana, Mogoșani, Petrești.

Vezi mai mult
04.04.2024
Anunt de participare achizitie Modulul automatizare incalzire pentru CJCCI Dambovita - centrala termica

Anunt de participare achizitie Modulul automatizare incalzire pentru CJCCI Dambovita - centrala termica

Vezi mai mult
03.04.2024
ANUNȚ NR. 3 - CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRIVIND ELABORARE “PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ SERVICII B-DUL REGELE FERDINAND”

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR - ARGUMENTARE Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, art. 4 din metodologie, Consiliul Judeţean Dâmboviţa anunță finalizarea propunerilor privind „Plan Urbanistic Zonal – Zonă servicii B-dul Regele Ferdinand”.

Vezi mai mult
27.03.2024
Rezolutiile sedintei C.T.A.T.U. din data de 20.03.2024

Rezolutiile sedintei C.T.A.T.U. din data de 20.03.2024

Vezi mai mult
22.03.2024
Anunț privind sedinta C.T.A.T.U. DB. din data 19.04.2024

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format fizic în data de 19.04.2024, Sala Mare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, ora 10.00.

Vezi mai mult
22.03.2024
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunță publicul interesat asupra deciziei de emiterere a Acordului de mediu pentru proiectul Drum de legătură pentru creșterea accesibilității în zona urbană a municipiului Târgoviște, propus a fi amplasat în Aninoasa, Doicești, Dragomirești, Lucieni, Șotânga, Târgoviște, Ulmi, județul Dâmbovița.

Vezi mai mult