13.10.2023
DISPOZIȚIE despăgubiri pentru imobilele proprietate privată „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod - Sanatoriu Moroeni - Boiboci - Padina - Peştera"

Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 509/23.06.2023 privind declanşarea procedurii de expropriere a unor imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod - Sanatoriu Moroeni - Boiboci - Padina - Peştera"

Vezi mai mult
13.10.2023
ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţia de furnizare grup electrogen (generator curent) „ Centrul Militar Judeţean Dâmboviţa" situat în municipiul Târgovişte

ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţia de : furnizare grup electrogen (generator curent) putere min. 32KVA, putere motor min. 21CP, regulator de tensiune autonomie la 70% putere 14 ore, carburant motorină (panou electric pentru comutare reţea generator cu trecere prin zero şi semnalizare prezenta tensiune, cablu ACYABY 5X25mmp - 50ml), inclus montaj şi mentenanfă pentru obiectivul militar „ Centrul Militar Judeţean Dâmboviţa" situat în municipiul Tărgovişte, str. IH Radulescu, nr. 16, judeţul Dâmboviţa"

Vezi mai mult
06.10.2023
Anunt privind sedinta C.T.A.T.U. din data de 17.11.2023

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format fizic în data de 17.11.2023, Sala Mare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, ora 10.00

Vezi mai mult
06.10.2023
ANUNŢ PUBLIC - „Refacere şi punere în siguranţă DJ 714 pod Vârtaleş şi podeţ"

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA prin Direcţia Tehnică, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Refacere şi punere în siguranţă DJ 714 pod Vârtaleş şi podeţ",, propus a fi amplasat în judeţul Dâmboviţa, comuna Moroeni, sat Dobreşti, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
02.10.2023
ANUNŢ privind vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri mobile aparţinând domeniului privat al judeţului Dâmboviţa

Data, ora şi locul la care se desfăşoară şedinţa de licitaţie: 18 octombrie 2023, ora 10.00, la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa din Târgovişte, Piaţa Tricolorului nr. 1, Sala Vlad Ţepeş, parter

Vezi mai mult
29.09.2023
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI - "Plan Urbanistic Zonal - Spital pediatrie - str. Nicolae Filipescu intersecţie cu str. prof. Nicolae Radian"

Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de beneficiar a anunţat etapa de consultare propuneri pentru documentaţia urbanistică ..Plan Urbanistic Zonal - Spital pediatrie - str. Nicolae Filipescu intersecţie cu str. prof. Nicolae Radian"

Vezi mai mult
26.09.2023
INFORMARE „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod - Sanatoriu Moroeni - Bolboci - Padina - Peştera"

Prezenta informare are la bază prevederile art. 1 1, alin. 5 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, prin care comisia de verificare a dreptului de proprietate, ori a altui drept real, îşi va începe activitatea începând cu data de 09.10.2023

Vezi mai mult
26.09.2023
ANUNȚ PUBLIC „Plan Urbanistic Zonal - Zona industrială şi alte funcţiuni complementare - comuna Şotânga"

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul A.P.M Dâmboviţa, str. Calea Ialomiţei, nr. 1, de luni -vineri, între orele 9:00- 14:00

Vezi mai mult
21.09.2023
ANUNŢ PUBLIC „Sistem de management integrat al deşeurilor din judeţul Dâmboviţa – Obiectiv - Instalație de tratare deşeuri colectate separat si centru de aport voluntar Şotânga”

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, prin CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu de către A.P.M. Dâmbovița pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor din judeţul Dâmboviţa – Obiectiv - Instalație de tratare deşeuri colectate separat si centru de aport voluntar Şotânga,” propus a fi amplasat în comuna Șotânga, sat Șotânga, județul Dâmbovița

Vezi mai mult
31.08.2023
ANUNŢ NR. 3 CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRIVIND ELABORARE "PLAN URBANISTIC ZONAL - SPITAL PEDIATRIE - STR. NICOLAE FILIPESCU INTERSECŢIE CU STR. PROF. NICOLAE RADIAN"

Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, art. 4 din metodologie, Consiliul Judeţean Dâmboviţa anunţă finalizarea propunerilor privind ,.Plan Urbanistic Zonal - Spital pediatrie - str. Nicolae Filipescu intersecţie cu str. prof. Nicolae Radian".

Vezi mai mult
31.08.2023
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI - Plan Urbanistic Zonal - Spital pediatrie - str. Nicolae Filipescu intersecţie cu str. prof. Nicolae Radian

Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de beneficiar a anunţat etapa de documentare pentru documentaţia urbanistică ..Plan Urbanistic Zonal - Spital pediatrie - str. Nicolae Filipescu intersecţie cu str. prof. Nicolae Radian"

Vezi mai mult
29.08.2023
Anunt privind sedinta C.T.A.T.U. din data de 21.09.2023

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format fizic în data de 21.09.2023, Sala Mare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, ora 10.00

Vezi mai mult