24.08.2023
Revenire - ANUNŢ NR. 2 ETAPA DE DOCUMENTARE PRIV IND ELABORAREA "PLAN URBANISTIC ZONAL - SPITAL PEDIATRIE - STR. NICOLAE FILIPESCU INTERSECŢIE CU STR. PROF. NICOLAE RADIAN"

Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, art. 4 din metodologie, Consiliul Judeţean Dâmboviţa anunţă etapa de documentare - studii necesare elaborării documentaţiei urbanistice ..Plan Urbanistic Zonal - Spital pediatrie - str. Nicolae Filipescu intersecţie cu str. prof. Nicolae Radian"

Vezi mai mult
24.08.2023
HOTĂRÂRE DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR nr. 1 din data de 16.08.2023

COMISIA DE VERIFICARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE SAU A ALTOR DREPTURI REALE ŞI ACORDAREA DESPĂGUBIRILOR PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ EXPROPRIATE PENTRU LUCRAREA DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES JUDEŢEAN "Pod pe DJ 71 IE, Km 3+680, peste râul Ialomiţa Ia Ibrianu"

Vezi mai mult
21.08.2023
Lista documentaţiilor supuse dezbaterii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a judeţului Dâmboviţa în şedinţa din data de 25.08.2023

Lista documentaţiilor supuse dezbaterii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a judeţului Dâmboviţa în şedinţa din data de 25.08.2023

Vezi mai mult
18.08.2023
ANUNŢ NR. 2 ETAPA DE DOCUMENTARE PRIV IND ELABORAREA "PLAN URBANISTIC ZONAL - SPITAL PEDIATRIE - STR. NICOLAE FILIPESCU INTERSECŢIE CU STR. PROF. NICOLAE RADIAN"

Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, art. 4 din metodologie, Consiliului Judeţean Dâmboviţa în calitate de asociat prim şi comuna Şotânga în calitate de asociat secund, anunţă etapa de documentare -studii necesare elaborării Planul Urbanistic Zonal ..Plan Urbanistic Zonal - Spital pediatrie - str. Nicolae Filipescu intersecţie cu str. prof. Nicolae Radian".

Vezi mai mult
09.08.2023
ANUNŢ PUBLIC "Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod-Sanatoriu Moroeni-Bolboci-Padina- Peştera"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod-Sanatoriu Moroeni-Bolboci-Padina- Peştera", propus a fi amplasat în corn. Moroeni, sat Dobreşti, DJ 714, jud. Dâmbovita

Vezi mai mult
04.08.2023
ANUNŢ privind vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri mobile aparţinând domeniului privat al judeţului Dâmboviţa

Consiliul Judeţean Dâmboviţa valorifică prin vânzare la licitaţie publică următoarele bunuri

Vezi mai mult
20.07.2023
Anunt privind sedinta C.T.A.T.U. din data de 25.08.2023

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format fizic în data dc 25.08.2023, Sala Mare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, ora 10.00

Vezi mai mult
12.07.2023
Notificare iniţiere expropriere „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 714 Glod – Sanatoriu Moroeni – Bolboci – Padina – Peștera”

Declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 714 Glod – Sanatoriu Moroeni – Bolboci – Padina – Peștera”

Vezi mai mult
12.07.2023
ANUNŢ privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 3 mp

ANUNŢ privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 3 mp aparţinând imobilului situat în Târgovişte, Bulevardul Unirii nr. 1, aflat în domeniului public al judeţului Dâmboviţa

Vezi mai mult
06.07.2023
MORENI PARC INDUSTRIAL S.A. organizează procedură de selecţie pentru ocuparea unui număr de trei posturi de membri ai Consiliului de Administraţie

MORENI PARC INDUSTRIAL S.A. organizează procedură de selecţie pentru ocuparea unui număr de trei posturi de membri ai Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare

Vezi mai mult
06.07.2023
ANUNŢ PUBLIC „CONSTRUIRE PARCARE SUPRATERANĂ ÎN INCINTA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGOVIŞTE"

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă» în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE PARCARE SUPRATERANĂ ÎN INCINTA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGOVIŞTE", propus a fi amplasat în judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, sau identificat prin Plan de amplasament şi delimitare a imobilului, NC 74607, CF 74607

Vezi mai mult
06.07.2023
ANUNŢ PUBLIC „Refacere platformă drum DJ 710 afectată de alunecări de teren, km 8+700, sat Măgura, comuna Bezdead-in regim de urgență”

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA prin DIRECȚIA TEHNICĂ, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Refacere platformă drum DJ 710 afectată de alunecări de teren, km 8+700, sat Măgura, comuna Bezdead-in regim de urgență”, propus a fi amplasat în județul Dâmbovița, com.Bezdead, sat Măgura, strada DJ 710

Vezi mai mult
06.07.2023
Notificare iniţiere expropriere - DOMNUL MANEA CONSTANTIN / MANEA ION

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes public naţional, judeţean şi local, vă facem cunoscut următoarele

Vezi mai mult
04.07.2023
„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apăy în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „îmbrăcăminte bituminoasă uşoară DJ 101 A Movila-Ciocănari- limita judeţ Prahova", propus a fi amplasat în judeţul Dâmboviţa,comuna Niculeşti, sat Ciocănari, DJ 101 A.

Vezi mai mult
03.07.2023
Anunt privind solicitarea emitere a acordului de mediu pentru ,,Variantă ocolitoare pentru creșeterea accesibilității în zona urbană a municipiului Moreni”

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru ,,Variantă ocolitoare pentru creșeterea accesibilității în zona urbană a municipiului Moreni”, propus a fi amplasat în Moreni și comunele Gura Ocniței și I.L. Caragiale, județul Dâmbovița.

Vezi mai mult