09.03.2022
ANUNŢ DE LICITATIE - privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului Cabana Podu cu Florile-teren şi construcţie

ANUNŢ DE LICITATIE - privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului Cabana Podu cu Florile-teren şi construcţie, situat în comuna Moroeni, punctul Podu cu Florile, aflat în domeniul public al judeţului Dâmboviţa

Vezi mai mult
07.03.2022
ANUNȚ DE PARTICIPARE -privind achiziţia serviciilor de atestare personal - aer comprimat tip Drager PSS 5000

ANUNȚ DE PARTICIPARE - Privind achiziţia serviciilor de atestare personal pentru inspecţiile tehnice periodice la aparatele de protecţie respiratorie cu circuit deschis de aer comprimat tip Drager PSS 5000 - un cadru militar al ISU Dambovita, conform anexei

Vezi mai mult
28.02.2022
ANUNŢ DE PARTICIPARE - Privind achiziţia serviciilor de paza la obiectivul militar „Centrul Militar Judeţean Dambovita"

CAIET DE SARCINI - ACHIZIŢIA PUBLICĂ A SERVICIULUI DE PAZĂ LA OBIECTIVUL MILITAR „CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN DÂMBOVITA" . situat în municipiul Târgovişte, Str. IH Rădulescu, nr. 16, jud. Dâmboviţa

Vezi mai mult
23.02.2022
Sistem de management al deşeurilor în judeţul Dâmboviţa/ Obiectiv-Instalație de tratare deşeuri colectate separat si centru de aport voluntar Şotânga

„JUDEŢUL DÂMBOVIŢA prin CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Sistem de management al deşeurilor în judeţul Dâmboviţa/ Obiectiv-Instalatie de tratare deşeuri colectate separat si centru de aport voluntar Şotânga,"

Vezi mai mult
15.02.2022
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 11.02.2022 - cu rezoluții

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 11.02.2022 - cu rezoluții

Vezi mai mult
15.02.2022
ANUNŢ PUBLIC privind „ Punere în siguranţă DJ 710 B, str. Principală, pct. Buleandră, comuna Vişineşti"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Punere în siguranţă DJ 710 B, str. Principală, pct. Buleandră, comuna Vişineşti", propus a fi amplasat în comuna Vişineşti, satul Vişineşti, str. Principală, judeţul Dâmboviţa.

Vezi mai mult
04.02.2022
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 11.02.2022

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 11.02.2022

Vezi mai mult
02.02.2022
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND LUAREA DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE - „ Poduri pe DJ 702 L la Ludeşti"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului ; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „ Poduri pe DJ 702 L la Ludeşti", propus a fi amplasat în corn. Ludeşti, satul Scheiu de Sus, str. DJ 702 L, judeţul Dâmboviţa.

Vezi mai mult
25.01.2022
ANUNŢ DE LICITATIE - privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului Cabana Podu cu Florile-teren şi construcţie

ANUNŢ DE LICITATIE privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului Cabana Podu cu Florile-teren şi construcţie, situat în comuna Moroeni, punctul Podu cu Florile, aflat în domeniul public al judeţului Dâmboviţa

Vezi mai mult
21.01.2022
Anunț ședinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 11.02.2022

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format electronic / informatic în data de 11.02.2022, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa (H.C.J. DB.) nr. 234 / 12.11.2020

Vezi mai mult
20.01.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - „ Construire Stadion Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa"

"CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Construire Stadion Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa", propus a fi amplasat în municipiul Târgovişte, B-dul Regele Carol I, nr. 51, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
04.01.2022
ANUNŢ PUBLIC ,, Construire Stadion Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Construire Stadion Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”, propus a fi amplasat în mun. Târgoviște, B-dul Regele Carol I, nr. 51, jud. Dâmbovița.

Vezi mai mult
04.01.2022
ANUNŢ PUBLIC proiectul ,, PODURI PE DJ 702 L LA LUDEȘTI”

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, PODURI PE DJ 702 L LA LUDEȘTI”, propus a fi amplasat în com. Ludești, satul Scheiu de Sus, str. DJ 702 L, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
22.12.2021
ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia servicii de medicina muncii pentru anul 2022

Autoritatea Contractantă: Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în Piaţa Tricolorului, nr. 1, Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, cod poştal 130060, tel.0245-207600, fax:0245-212230, e- mail: consjdb@.cid.ro

Vezi mai mult
17.12.2021
ANUNŢ DE NEGOCIERE DIRECTA CONTRACTAREA UNEI FINANŢĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 60.000.000 LEI

Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu sediul în Târgovişte, Piaţa Tricolorului nr. 1, telefon 0245.207.629, fax 0254.207.668, e-mail achizitii@cjd.ro, cod fiscal 4280205, în calitate de autoritate contractantă, invită toţi ofertanţii să prezinte ofertă, respectiv să participe la negocieri, pentru Contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei, pentru asigurarea finanţării unor obiective de investiţii de interes local la data de 14.12.2021, ora 11:30, la sediul Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

Vezi mai mult