24.05.2023
ANUNŢ NR. 1 INTENŢIE PRIVIND ELABORAREA "PLAN URBANISTIC ZONAL - SPITAL PEDIATRIE - STR. NICOLAE FILIPESCU INTERSECTIE CU STR. PROF. NICOLAE RADIAN"

Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, art. 4 din metodologie, Consiliului Judeţean Dâmboviţa anunţă intenţia de elaborare privind „Plan Urbanistic Zonal - Spital pediatrie - str. Nicole Filipescu intersecţie cu str. prof. Nicolae Radian"

Vezi mai mult
23.05.2023
ANUNŢ NR. 3 CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRIVIND ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PEŞTERA - PADINA

Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, art. 4 din metodologie, Consiliului Judeţean Dâmboviţa anunţă finalizarea propunerilor privind Planul Urbanistic Zonal „Actualizare, reconfigurare Plan Urbanistic Zonal Padina - Peştera şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent"

Vezi mai mult
22.05.2023
ANUNŢ privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1 mp aparţinând imobilului situat în Târgovişte, Bulevardul Unirii nr. 1

Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren în suprafaţă de 1 mp aparţinând imobilului situat în Târgovişte, Bulevardul Unirii nr. 1, înscris în Cartea funciară nr. 78991 Târgovişte, aflat în domeniului public al judeţului Dâmboviţa, destinat amplasării unui aparat automat de apă, sucuri şi snacks-uri

Vezi mai mult
22.05.2023
ANUNŢ privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 3 mp aparţinând imobilului situat în Târgovişte, Bulevardul Unirii nr. 1

Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren în suprafaţă de 3 mp aparţinând imobilului situat în Târgovişte, Bulevardul Unirii nr. 1, înscris în Cartea funciară nr. 78991 Târgovişte, aflat în domeniului public al judeţului Dâmboviţa, destinat amplasării unui ansamblu de cutii poştale automate de tip easybox

Vezi mai mult
19.05.2023
ANUNŢ PUBLIC ”Drum de legătură pentru creşterea accesibilităţii în zona urbană a municipiului Târgovişte”

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOV1ŢA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Drum de legătură pentru creşterea accesibilităţii în zona urbană a municipiului Târgovişte, propus a fi amplasat în Aninoasa, Doiceşti, Dragomireşti, Lucieni, Şotânga, Târgovişte, Ulmi, judeţul Dâmbovita - titular CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVITA.

Vezi mai mult
18.05.2023
ANUNŢ privind vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri mobile aparţinând domeniului privat al judeţului Dâmboviţa

Locul de depozitare a vehiculelor: comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa, punct de lucru S.C. SPERCOM S.A. Vânzarea bunurilor se face integral, la pachet. Preţul de pornire al licitaţiei este de 624.415 lei. Procedura de vânzare este licitaţia publică cu strigare.

Vezi mai mult
18.05.2023
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 26.05.2023

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 26.05.2023

Vezi mai mult
17.05.2023
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI"PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA INDUSTRIALĂ ŞI ALTE FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE - COMUNA ŞOTÂNGA"

Judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de asociat prim şi comuna Şotânga prit Consiliul Locala al comunei Şotânga în calitate de asociat secund, au iniţiat etapa de finalizare a propunerilor pentn elaborarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal - Zona industrială şi alte funcţiuni complementare - Comuna Şotânga"

Vezi mai mult
15.05.2023
ANUNŢ PUBLIC "Dezvoltarea infrastructurii de turism prin reabiliatrea taberei Căprioara, comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa"

În vederea derulării procedurii de obţinere a acordului de mediu. în conformitate cu Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, s-a procedat la afişarea la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi pe pagina proprie de internet a anunţului public, anexă la prezentul proces-verbal asupra deciziei clapei de încadrare privind emiterea acordului de mediu pentru obiectivul „Dezvoltarea infrastructurii de turism prin rcabiliatrea taberei Căprioara, comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa"

Vezi mai mult
04.05.2023
ANUNȚ ȘEDINŢA C.T.A.T.U. DIN DATA DE 26.05.2023

Vă aducem la cunoştinţă făptui că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâinboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format fizic în data de 26.05.2023, Sala Mare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, ora 10.00

Vezi mai mult
21.04.2023
ANUNŢ PUBLIC "Drum de legătură la drumul naţional DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier şi accesibilităţii în zonele urbane ale oraşelor Pucioasa si Fieni"

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA prin VIA CARPATIA CONSULT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, nr. 10-12, str. Popescu Stoian, nr. 10-12, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul "Drum de legătură la drumul naţional DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier şi accesibilităţii în zonele urbane ale oraşelor Pucioasa si Fieni", propus a fi amplasat în Brăneşti, Buciumeni, Fieni, Moţăieni, Pucioasa, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
20.04.2023
ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A STAŢIUNII TURISTICE DE INTERES NAŢIONAL MOROENI DIN ZONA PEŞTERA - PADINA

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA (prin S C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.), cu sediul în Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A STAŢIUNII TURISTICE DE INTERES NAŢIONAL MOROENI DIN ZONA PEŞTERA - PADINA", propus a fi amplasat în comuna Moroeni, sat Dobreşti, DJ 714, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
19.04.2023
CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRIVIND ELABORARE "PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA INDUSTRIALĂ ŞI ALTE FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE - COMUNA ŞOTÂNGA

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR - ARGUMENTARE Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, art. 4 din metodologie, Consiliului Judeţean Dâmboviţa în calitate de asociat prim şi comuna Şotânga în calitate de asociat secund, anunţă finalizarea propunerilor privind P.U.Z. „Plan Urbanistic Zonal - Zona industrială şi alte funcţiuni complementare - Comuna Şotânga"

Vezi mai mult