Imagine Nume Poziţie Telefon Fax
dr. ec. Ștefan Corneliu dr. ec. Ștefan Corneliu Preşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa 0245/207601 0245/212230
ec. Cristea Luciana-Marilena ec. Cristea Luciana-Marilena Vicepreşedinte Consiliul Judeţean D-ţa 0245/207603
jr. Jîjîie Antonel jr. Jîjîie Antonel Vicepreşedinte Consiliul Judeţean D-ţa 0245207604
jr. Popa – Stănescu Dănuț – Nicolae jr. Popa – Stănescu Dănuț – Nicolae Secretar Judeţul Dâmboviţa 0245/611654;207605 0245/213129
arh. Bâte Teodor-Mihai Arhitect Șef Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului 0245/207617;207620 0245/207658
ec. Igescu Carmen Emilia Director Executiv Direcţia Economică 0245/207613
jr. Sfetcu Cristina Director Executiv Directia Juridică, Contencios, Administrarea Patrimoniului 0245207736
ing. Dinu Vasile Director Executiv Direcţia Tehnică 0245/214938;207626 0245/214938
jr. Stan Alice Maria Şef Serviciul Juridic, Contencios 0245/207733
ec. Popescu Florinela Coordonator Compartiment Audit Public Intern 0245/207631
dr. jr. Gilia Valeriu Florin Șef Serviciu Programe Europene 0245207600 (int.100) 0245/207687
Poșchina Penescu Diana Director Executiv Direcţia de Strategii, Programe și Investiții 0245/207703
ec. Lenkiewicz Georgiana Șef Serviciu Achiziții Publice 0245/207629
ec. Stan Dragoș Nicolae Șef Serviciul Financiar, Contabilitate 0245/207667
Țurloiu Rareș Alexandru Șef Serviciu Imagine, Relații cu Presa, ONG Și Relații Externe 0245/207615 fara
ec. Gagiu Alin Marian Șef Serviciu Buget, Taxe și Impozite 0245/207614 -
ing. Tonea Ovidiu Șef Serviciu Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru 0245/207618 0245/207658
ing. Tudorache George Daniel Șef Serviciul Utilități Publice, Protecția Mediului Și Gestiunea Deșeurilor 0245/207710
ing. Trandafir Liviu Șef Serviciu Drumuri și Poduri Județene, Proiectare și Avizare Documentații 0245/207724
jr. Vătase Bogdan Șef Birou Autoritatea Județeană de Transport și Siguranța Circulației 0245/207718
ing. Nicolae Gabriel Șef Birou informatica 0245/207610