20.12.2023
ANUNȚ PRIVIND LANSAREA PROGRAMULUI JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Începând cu data de 20.12.2023 se deschide sesiunea de depunere a solicitărilor de către Unitățile administrativ – teritoriale, în vederea realizării obiectivelor de investiții în cadrul PROGRAMULUI JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului aprobat prin H.C.J. nr.291/21.12.2020, cu modificările și completările ulterioare

Vezi mai mult
20.12.2023
ANUNŢ PUBLIC „Reabilitare și modernizare DJ 724 Malu cu Flori- Pucheni”

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA prin DIRECȚIA TEHNICĂ, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare și modernizare DJ 724 Malu cu Flori- Pucheni”, propus a fi amplasat în comunele Malu cu Flori și Pucheni, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
14.12.2023
Anunt privind sedinta C.T.A.T.U. din data de 26.01.2024

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format fizic în data de 26.01.2024, Sala Mare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, ora 10.00

Vezi mai mult
29.11.2023
ANUNȚ DE MEDIU „Variantă ocolitoare pentru creşeterea accesibilităţii în zona urbană a municipiului Moreni"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Variantă ocolitoare pentru creşeterea accesibilităţii în zona urbană a municipiului Moreni", propus a fi amplasat în Moreni şi comunele Gura Ocniţei şi I.L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
28.11.2023
RĂSPUNS - ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse ce are ca obiect: Furnizare dotari Lot 2- Dispozitive de protectie împotriva incendiilor

RĂSPUNS - ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse ce are ca obiect: Furnizare dotari Lot 2- Dispozitive de protectie împotriva incendiilor pentru proiectul „Extinderea şj dotarea Ambulatorului de Specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovtşte"

Vezi mai mult
27.11.2023
ERATĂ - ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse

ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse ce are ca obiect: Furnizare dotari Lot 2- Dispozitive de protectie împotriva incendiilor pentru proiectul „Extinderea şj dotarea Ambulatorului de Specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovtşte"

Vezi mai mult
23.11.2023
ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse

ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse ce arc ca obiect: Furnizare Dotari Lot 3- Aparate de aer condiţionat pentru proiectul „Extinderea şi dotarea Ambutatorului de Specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte"

Vezi mai mult
23.11.2023
ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse

ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse ce are ca obiect: Furnizare dotari Lot 2- Dispozitive de protectie împotriva incendiilor pentru proiectul „Extinderea şj dotarea Ambulatorului de Specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovtşte"

Vezi mai mult