09.04.2024
Anunț privind lansarea programului județean de dezvoltare locală incepând cu data de 10.04.2024

Anunț privind lansarea programului județean de dezvoltare locală incepând cu data de 10.04.2024

Vezi mai mult
05.04.2024
CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA anunță publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare a Deciziei etapei de încadrare nr. 12 din 10.01.2024

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA anunță publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare a Deciziei etapei de încadrare nr. 12 din 10.01.2024 emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița pentru proiectul DRUM DE LEGĂTURĂ PENTRU CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII ÎN ZONA URBANĂ A ORAȘULUI GĂEȘTI, propus a fi aplasat în județul Dâmbovița, Găești și comuna Dragodana, Mogoșani, Petrești.

Vezi mai mult
04.04.2024
Anunt de participare achizitie Modulul automatizare incalzire pentru CJCCI Dambovita - centrala termica

Anunt de participare achizitie Modulul automatizare incalzire pentru CJCCI Dambovita - centrala termica

Vezi mai mult
03.04.2024
ANUNȚ NR. 3 - CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRIVIND ELABORARE “PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ SERVICII B-DUL REGELE FERDINAND”

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR - ARGUMENTARE Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, art. 4 din metodologie, Consiliul Judeţean Dâmboviţa anunță finalizarea propunerilor privind „Plan Urbanistic Zonal – Zonă servicii B-dul Regele Ferdinand”.

Vezi mai mult
27.03.2024
Rezolutiile sedintei C.T.A.T.U. din data de 20.03.2024

Rezolutiile sedintei C.T.A.T.U. din data de 20.03.2024

Vezi mai mult
22.03.2024
Anunț privind sedinta C.T.A.T.U. DB. din data 19.04.2024

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format fizic în data de 19.04.2024, Sala Mare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, ora 10.00.

Vezi mai mult
22.03.2024
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunță publicul interesat asupra deciziei de emiterere a Acordului de mediu pentru proiectul Drum de legătură pentru creșterea accesibilității în zona urbană a municipiului Târgoviște, propus a fi amplasat în Aninoasa, Doicești, Dragomirești, Lucieni, Șotânga, Târgoviște, Ulmi, județul Dâmbovița.

Vezi mai mult
21.03.2024
Anunţ public asupra deciziei de emitere a acordului de mediu

UAT judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, având sediul în Piaţa Tricolorului, nr. 1, judeţ Dâmboviţa, localitatea Târgovişte, titular al "Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa 2021-2027", pentru judeţul Dâmboviţa, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru documentul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Vezi mai mult
19.03.2024
Anunţ public asupra deciziei de emitere a acordului de mediu

UAT judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, având sediul în Piaţa Tricolorului, nr. 1, judeţ Dâmboviţa, localitatea Târgovişte, titular al "Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa 2021-2027", pentru judeţul Dâmboviţa, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru documentul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Vezi mai mult
19.03.2024
CĂTRE TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI

Anunţ de participare privind achiziţia Serviciilor de elaborare a fiselor parcelare aferente imobilelor proprietate publică şi privată care fac parte din coridorul de expropriere, pentru obiectivul: " Drum de legătură la drumul naţional DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier şi accesibilităţii în zonele urbane ale oraşelor Pucioasa şi Fieni"

Vezi mai mult
19.03.2024
CĂTRE TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI

Anunţ de participare privind achiziţia Serviciilor de elaborare a fiselor parcelare aferente imobilelor proprietate publică şi privată care fac parte din coridorul de expropriere, pentru obiectivul: " Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod-Sanatoriul Moroeni-Bolboci-Padina-Peştera- etapa I"

Vezi mai mult
13.03.2024
Anunt de participare achizitie Modulul automatizare incalzire pentru CJCCI Dambovita

Anunt de participare achizitie Modulul automatizare incalzire pentru CJCCI Dambovita

Vezi mai mult
13.03.2024
ANUNT DE PARTICIPARE Privind achiziţia serviciilor de paza la obiectivul militar „Centrul Militar Judeţean Dambovita"

ANUNŢ DE PARTICIPARE Privind achiziţia serviciilor de paza la obiectivul militar „Centrul Militar Judeţean Dambovita"

Vezi mai mult
13.03.2024
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND LUAREA DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proces-verbal, privind luarea deciziei etapei de încadrare, pentru obiectivul de investiţii „ Demolare pod vechi şi a variantei provizorii pe DJ 714 A, Moroeni- Pucheni- Valea Brăteiului, km 7+ 600"

Vezi mai mult
13.03.2024
Lista documentaţiilor supuse dezbaterii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa în şedinţa din data de 20.03.2024

Lista documentaţiilor supuse dezbaterii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa în şedinţa din data de 20.03.2024

Vezi mai mult