14.04.2021
Recensământul General Agricol 2020 - 10 mai -31 iulie 2021

Recensământul General Agricol 2020 - 10 mai -31 iulie 2021 .... Ca țară cu cele mai multe și printre cele mai mici exploatații agricole, România deține circa 33% din numărul total de exploatații agricole din Uniunea Europeană

Vezi mai mult
30.03.2021
Lista documentaţiilor supuse dezbaterii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism in ședinţa din data de 26.03.2021 - cu rezoluții

Lista documentaţiilor supuse dezbaterii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism in ședinţa din data de 26.03.2021 - cu rezoluții

Vezi mai mult
30.03.2021
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extinderea şi dotarea ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tîrgovişte", propus a fi amplasat în mun. Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, jud. Dâmboviţa.

Vezi mai mult
25.03.2021
RAPORT DE MEDIU - PLANUL JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL DÂMBOVITA

SERVICII DE CONSULTANŢĂ PRIVIND ELABORAREA RAPORTULUI DE MEDIU AFERENT PLANULUI JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

Vezi mai mult
25.03.2021
ANUNŢ DE PARTICIPARE PRIVIND ACHIZIŢIA SERVICIILOR DE PROIECTARE

ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia serviciilor de proiectare pentru obiectivul : „ Punere în siguranţă DJ702L, punct Gura Ursului, în satul Scheiu de Sus, comuna Ludeşti"

Vezi mai mult
25.03.2021
ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia Servicii de organizare si derulare a celor 14 sesiuni de instruire pe tematicile specifice

ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia Servicii de organizare si derulare a celor 14 de sesiuni de instruire pe tematicile specifice in cadrul proiectului „DINAMIC - Dămbovifa - interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe " COD SMIS: SIPOCA 853

Vezi mai mult
18.03.2021
Lista documentaţiilor supuse dezbaterii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism in ședinţa din data de 26.03.2021

Ataşat acestui anunţ, vă aducem la cunoştintă tabelul cu ordinea de zi a şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa din data de 26.03.2021

Vezi mai mult
18.03.2021
ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia pentru „Servicii de medicina muncii pentru anul 2021"

In conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi a HG nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, instituţia noastră are obligaţia de a asigura supravegherea corespunzătoare a sănătăţii lucrătorilor în funcţie de riscurile privind securitatea şi sănătatea în munca prin medici de medicina muncii.

Vezi mai mult
13.03.2021
„Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița” Bursa locurilor de muncă

Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, derulează proiectul „Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița” - POCU/138/4/1/115130.

Vezi mai mult
10.03.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Centrul multifuncţional pentru servicii de urgenţă şi jandarmerie montană", propus a fi amplasat în comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa.

Vezi mai mult
04.03.2021
Anunț privind Ședinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din data de 26.03.2021

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format electronic / informatic în data de 26.03.2021, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa (H.C.J. DB.) nr. 234 / 12.11.2020.

Vezi mai mult
26.02.2021
Lista documentaţiilor supuse dezbaterii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism in ședinţa din data de 19.02.2021 - cu rezoluții

Lista documentaţiilor supuse dezbaterii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism in ședinţa din data de 19.02.2021 - cu rezoluții

Vezi mai mult
26.02.2021
ACȚIUNE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE în vederea accesului și/sau menținerii pe piața muncii

Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, derulează proiectul „Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița” - POCU/138/4/1/115130

Vezi mai mult
26.02.2021
Acțiuni de conștientizare privind importanța educației la nivelul comunei Corbii Mari

Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, derulează proiectul „Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița” - POCU/138/4/1/115130

Vezi mai mult
16.02.2021
ANUNŢ DE PARTICIPARE Privind achiziţia serviciilor de proiectare

Anunț de participare privind achiziția serviciilor de proiectare pentru obiectivul: „Punere în siguranță și consolidare DJ 714 prin refacerea podețelor tubulare, asigurarea scurgerii apelor și protecție versanți km 9+200 - km 19+100 și km 24+500 - km 29+600, comuna Moroeni"

Vezi mai mult