15.07.2024
ANUNŢ DE PUBLICITATE în vederea atribuirii contractului de produse ce are ca obiect: Dotări - LOTUL 4 - COD SMIS 2014: 122231

ANUNŢ DE PUBLICITATE în vederea atribuirii contractului de produse ce are ca obiect: Dotări - LOTUL 2 Echipamente şi dotări de feronerie pentru proiectul „Reabilitarea, refunctionalizarec si asigurarea dotării necesare pentru sporirea gradului de confort instituţional al persoanelor cu dizabilitati la Scoală Gimnaziala Speciala Targoviste" COD SMIS 2014: 122231

Vezi mai mult
15.07.2024
ANUNŢ DE PUBLICITATE în vederea atribuirii contractului de produse ce are ca obiect: Dotări - LOTUL 2 - COD SMIS 2014: 122231

ANUNŢ DE PUBLICITATE în vederea atribuirii contractului de produse ce are ca obiect: Dotări - LOTUL 2 Echipamente şi dotări de feronerie pentru proiectul „Reabilitarea, refunctionalizarec si asigurarea dotării necesare pentru sporirea gradului de confort instituţional al persoanelor cu dizabilitati la Scoală Gimnaziala Speciala Targoviste" COD SMIS 2014: 122231

Vezi mai mult
09.07.2024
„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru modificarea proiectului "Drum de legătură la drumul național DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier și accesibilității în zonele urbane ale orașelor Pucioasa si Fieni", propus a fi amplasat în Brănești, Buciumeni, Fieni, Moțăieni, Pucioasa, județul Dâmbovița.

Vezi mai mult
09.07.2024
Anunț privind sedinta C.T.A.T.U. DB. din data de 31.07.2024

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format fizic în data de 31.07.2024, Sala Mare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, ora 10.00.

Vezi mai mult
28.06.2024
Rezoluţiile finale urmare analizei documentaţiilor supuse dezbaterii C T A T U a judeţului Dâmbovița în şedinţa din data de 28.06.2024

Rezoluţiile finale urmare analizei documentaţiilor supuse dezbaterii C T A T U a judeţului Dâmbovița în şedinţa din data de 28.06.2024

Vezi mai mult
26.06.2024
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale

DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale şi acordarea despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, aflate pe raza UAT Găeşti, expropriate pentru lucrarea de infrastructură publică de interes judeţean "Drum de legătură pentru creşterea accesibilităţii în zona urbana a oraşului Găeşti"

Vezi mai mult
26.06.2024
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale

DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale şi acordarea despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, aliate pe raza UAT Mogoşani, expropriate pentru lucrarea de infrastructură publică de interes judeţean "Drum dc legătură pentru creşterea accesibilităţii în zona urbana a oraşului (.Tuşii"

Vezi mai mult
26.06.2024
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale

DISPOZIŢIE-privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale şi acordarea despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, aliate pe raza UAT Petrcşti, expropriate pentru lucrarea de infrastructură publică de interes judeţean "Drum de legătură pentru creşterea accesibilităţii în zona urbana a oraşului Găeşti"

Vezi mai mult
26.06.2024
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale

DISPOZIŢIE - privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale şi acordarea despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, aflate pe raza UAT Dragodana, expropriate pentru lucrarea de infrastructură publică de interes judeţean "Drum de legătură pentru creşterea accesibilităţii în zona urbana a oraşului Găcşti"

Vezi mai mult
17.06.2024
Lista documentaţiilor supuse dezbaterii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa în şedinţa din data de 21.06.2024

Lista documentaţiilor supuse dezbaterii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa în şedinţa din data de 21.06.2024

Vezi mai mult
14.06.2024
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI cu privire la etapa de documentare a documentației urbanistice “PLAN URBANISTIC ZONAL – EXTINDEREA DEPOZITULUI DE DEȘEURI ANINOASA”

Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de beneficiar a anunțat etapa de documentare pentru documentația urbanistică „Plan Urbanistic Zonal – Extinderea depozitului de deșeuri Aninoasa”.

Vezi mai mult
06.06.2024
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dâmbovița în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,, Asigurare utilități locuințe ANL – Utilități și dotări tehnico-edilitare din interiorul perimetrului destinate locuințelor de serviciu”, propus a fi amplasat în municipiul Târgoviște, Bd-ul Regele Carol I, nr.51, NFC 83492, jud. Dâmbovița.

Vezi mai mult
30.05.2024
ANUNȚ NR. 2 ETAPA DE DOCUMENTARE PRIVIND ELABORAREA “PLAN URBANISTIC ZONAL – EXTINDEREA DEPOZITULUI DE DEȘEURI ANINOASA”

Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, art. 4 din metodologie, Consiliului Judeţean Dâmboviţa anunţă etapa de documentare – studii necesare elaborării documentației urbanistice „Plan Urbanistic Zonal – Extinderea depozitului de deșeuri Aninoasa”.

Vezi mai mult
21.05.2024
Anunt privind sedinta C.T.A.T.U. din data de 21.06.2024

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format fizic în data de 21.06.2024, Sala Mare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, ora 10.00

Vezi mai mult
08.05.2024
Rezoluţiile finale urmare analizei documentaţiilor supuse dezbaterii C T A T U a judeţului Dâmbovița în şedinţa din data de 19.04.2024

Rezoluţiile finale urmare analizei documentaţiilor supuse dezbaterii C T A T U a judeţului Dâmbovița în şedinţa din data de 19.04.2024

Vezi mai mult