Judeţul Dâmboviţa are o suprafaţă de 4054 Km2 (1,70 % din suprafaţa ţării) repartizată astfel: 63 % - teren agricol, 29 % păduri şi 9 % curţi construcţii.

Judeţul Dâmboviţa este situat în partea central-sudică a ţării, suprapunându-se bazinelor hidrografice ale râurilor Ialomiţa şi Dâmboviţa.

Coordonate: este intersectat de paralela de 450 lat.N (N de Tătărani,Ocniţa) şi meridianul de 25,30 0 long. E

Judeţele vecine: Braşov, Prahova, Ilfov, Giurgiu, Teleorman şi Argeş.

Altitudinea maximă se înregistrează în vf. Omul (2505 m) din Munţii Bucegi, iar cea minimă de cca 120 -125 m, în Câmpia Titu.

Unităţile administrative componente ale judeţului sunt: 2 municipii, 5 orașe şi 82 comune cu 374 sate.

 • 25.02.2022

   Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prezent la Târgul de Turism al României, ediția de primăvară

 • 12.11.2021

  Circuitul Turistic al Capitalelor Țării Românești

 • 19.03.2010

  Hărţi ale Judeţului Dâmboviţa

 • 11.07.2008

  Dâmboviţa 4 x 4

  Dâmboviţa 4 x 4 - prezentare video traseu off-road din Judeţul Dâmboviţa (format mp4 ~ 190 MB)

 • 21.09.2004

  Resursele subsolului

  Condiţiile diverse de sedimentare au condiţionat existenţa unor variate resurse de subsol, cantonate cu precădere în zona subcarpatică, dintre care cele mai importante sunt zăcăminte de ţiţei şi gaze.

 • 19.09.2004

  Rezervaţia de zimbrii – Bucşani

  Suprafaţa = 162 ha Efectiv = 42 exemplare

 • 19.09.2004

  Zone de rezervaţie

  Peştera Răteiului, Peştera Urşilor, Plaiul Domnesc

 • 19.09.2004

  Zone protejate

  Parcul Dalles – Bucşani, Complexul de izvoare de la Corbii - Ciungi

 • 19.09.2004

  Masivul Bucegi - Parc Naţional

  Are o suprafaţă de 35700 ha extins pe teritoriile judeţelor Dâmboviţa, Braşov, Prahova şi Argeş., La dispoziţia turiştilor stau cabanele...

 • 19.09.2004

  Rezervaţii naturale

  Rezervaţia botanică Turbăria Lăptici, Rezervaţia naturală Canionul Horoabei, Rezervaţia naturală Cheile Zănoagei Mari, Rezervaţia naturală Cheile Urşilor, Rezervaţia naturală Cheile Tătarului

 • 19.09.2004

  Hidrologie

  Apele de suprafaţă, Apele subterane

 • 19.09.2004

  Floră

  Ca urmare a poziţiei judeţului în zona de câmpie, de dealuri şi de munte, vegetaţia şi fauna prezintă o etajare caracteristică.