Transparență Decizională
ANUNȚURI ELABORARE PROEICTE

 

RAPOARTE DE PRIVIND APLICARE A LEGII 52/2003

 

REGISTRUL PENTRU CONSEMNAREA ȘI ANALIZAREA PROPUNERILOR, OPINIILOR SAU RECOMANDĂRILOR

 

DEZBATERI PUBLICE

 

 

PROIECTE DE ACTE NORMATIVE PENTRU CARE NU MAI POT FI TRIMISE SUGESTII

 

PROIECTE DE ACTE NORMATIVE ADOPTATE

 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE PERSOANEI DESEMNATE RESPONSABILĂ PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ
  • COMAN CONSTANȚA RALUCA - CONSILIER - SERVICIUL IMAGINE, RELAȚII CU PRESA, ONG ȘI RELAȚII EXTERNE - COMPARTIMENTUL SECRETARIAT ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

     Telefon 0245 207 630 / E-mail: consjdb@cjd.ro

REGISTRUL ASOCIAȚIILOR ȘI FEDERAȚIILOR LUATE ÎN EVIDENȚĂ DE INSTITUȚIE