Transparență Decizională
ANUNȚURI ELABORARE PROIECTE

 

RAPOARTE PRIVIND APLICAREA LEGII 52/2003

 

REGISTRUL PENTRU CONSEMNAREA ȘI ANALIZAREA PROPUNERILOR, OPINIILOR SAU RECOMANDĂRILOR

 

 

 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE PERSOANEI DESEMNATE RESPONSABILĂ PENTRU RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ
  • COMAN CONSTANȚA RALUCA - CONSILIER - SERVICIUL IMAGINE, RELAȚII CU PRESA, ONG ȘI RELAȚII EXTERNE - COMPARTIMENTUL SECRETARIAT ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

     Telefon 0245 207 630 / E-mail: consjdb@cjd.ro

REGISTRUL ASOCIAȚIILOR ȘI FEDERAȚIILOR LUATE ÎN EVIDENȚĂ DE INSTITUȚIE