29.11.2023
ANUNȚ DE MEDIU „Variantă ocolitoare pentru creşeterea accesibilităţii în zona urbană a municipiului Moreni"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Variantă ocolitoare pentru creşeterea accesibilităţii în zona urbană a municipiului Moreni", propus a fi amplasat în Moreni şi comunele Gura Ocniţei şi I.L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
28.11.2023
RĂSPUNS - ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse ce are ca obiect: Furnizare dotari Lot 2- Dispozitive de protectie împotriva incendiilor

RĂSPUNS - ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse ce are ca obiect: Furnizare dotari Lot 2- Dispozitive de protectie împotriva incendiilor pentru proiectul „Extinderea şj dotarea Ambulatorului de Specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovtşte"

Vezi mai mult
27.11.2023
ERATĂ - ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse

ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse ce are ca obiect: Furnizare dotari Lot 2- Dispozitive de protectie împotriva incendiilor pentru proiectul „Extinderea şj dotarea Ambulatorului de Specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovtşte"

Vezi mai mult
23.11.2023
ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse

ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse ce arc ca obiect: Furnizare Dotari Lot 3- Aparate de aer condiţionat pentru proiectul „Extinderea şi dotarea Ambutatorului de Specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte"

Vezi mai mult
23.11.2023
ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse

ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse ce are ca obiect: Furnizare dotari Lot 2- Dispozitive de protectie împotriva incendiilor pentru proiectul „Extinderea şj dotarea Ambulatorului de Specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovtşte"

Vezi mai mult
23.11.2023
ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse

ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse ce are ca obiect: Dotari lotul 6 : Camera multisenzoriala pentru proiectul „Reabilitarea, refunctionalizarea si asigurarea dotarii necesare pentru sporirea gradului de confort instituţional al persoanelor cu dizabilitati la Scoala Gimnaziala Speciala Targoviste" COD SMIS 2014; 122231

Vezi mai mult
23.11.2023
ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse

ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse ce are ca obiect: Dotări Lotul 2 : Echipamente şi dotări de feronerie pentru proiectul „Reabilitarea, refunctionalizareia si asigurarea dotării necesare pentru sporirea gradului de confort instituţional al persoanelor cu dizabilitati la Scoală Gimnaziala Speciala Targoviste" COD SMIS 2014: 122231

Vezi mai mult
23.11.2023
ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse

ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse ce are ca obiect: Dotări - Lotul 4: Echipamente medicale pentru proiectul „Reabilitarea, refunctionalizarea si asigurarea dotarii necesare pentru sporirea gradului de confort instituţional al persoanelor cu dizabilitati la Scoala Gimnaziala Speciala Targoviste" COD SMIS 2014: 122231

Vezi mai mult
23.11.2023
ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse

ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse ce are ca obiect: Dotări - Lotul 5 : Dotari PSI pentru proiectul „Reabilitarea, refunctionalizarea si asigurarea dotarii necesare pentru sporirea gradului de confort instituţional al persoanelor cu dizabilitati la Scoala Gimnaziala Speciala Targoviste" COD SMIS 2014: 122231

Vezi mai mult
21.11.2023
ANUNŢ privind valorificarea, prin negociere directă, a 10 vehicule de colectare a deşeurilor, aflate în domeniu privat al judeţului Dâmboviţa

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, cu sediul în municipiul Târgovişte, Piaţa Tricolorului nr. 1 Judeţul Dâmboviţa, cod fiscal 4280205, telefon 0245/207600, fax 0245/212230, www.cid.ro, e-mail: considb@cid.ro, valorifică, prin negociere directă, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fară plată şi valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, 10 vehicule de colectare a deşeurilor, aflate în domeniu privat al judeţului Dâmboviţa

Vezi mai mult
16.11.2023
HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE EXPROPRIERI Etapa II pentru imobilele PP „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 "

HOTĂRÂRE Nr. 20 /03.11.2023 PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATE ÎN CUPRINSUL HOTĂRÂRILOR de STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR NR. 14, 15, 16, 17/25.10.2023 şi 20, 21/27.10.2023

Vezi mai mult
16.11.2023
ANUNȚ PUBLIC „Refacere platformă drum DJ 710 afectată de alunecări de teren, km 8+700, sat Măgura, comuna Bezdead"

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Refacere platformă drum DJ 710 afectată de alunecări de teren, km 8+700, sat Măgura, comuna Bezdead-in regim de urgenţă",, propus a fi amplasat în judeţul Dâmboviţa, comuna Bezdead, DJ 710, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult