18.05.2023
ANUNŢ privind vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri mobile aparţinând domeniului privat al judeţului Dâmboviţa

Locul de depozitare a vehiculelor: comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa, punct de lucru S.C. SPERCOM S.A. Vânzarea bunurilor se face integral, la pachet. Preţul de pornire al licitaţiei este de 624.415 lei. Procedura de vânzare este licitaţia publică cu strigare.

Vezi mai mult
17.05.2023
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI"PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA INDUSTRIALĂ ŞI ALTE FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE - COMUNA ŞOTÂNGA"

Judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de asociat prim şi comuna Şotânga prit Consiliul Locala al comunei Şotânga în calitate de asociat secund, au iniţiat etapa de finalizare a propunerilor pentn elaborarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal - Zona industrială şi alte funcţiuni complementare - Comuna Şotânga"

Vezi mai mult
15.05.2023
ANUNŢ PUBLIC "Dezvoltarea infrastructurii de turism prin reabiliatrea taberei Căprioara, comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa"

În vederea derulării procedurii de obţinere a acordului de mediu. în conformitate cu Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, s-a procedat la afişarea la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi pe pagina proprie de internet a anunţului public, anexă la prezentul proces-verbal asupra deciziei clapei de încadrare privind emiterea acordului de mediu pentru obiectivul „Dezvoltarea infrastructurii de turism prin rcabiliatrea taberei Căprioara, comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa"

Vezi mai mult
04.05.2023
ANUNȚ ȘEDINŢA C.T.A.T.U. DIN DATA DE 26.05.2023

Vă aducem la cunoştinţă făptui că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâinboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format fizic în data de 26.05.2023, Sala Mare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, ora 10.00

Vezi mai mult
21.04.2023
ANUNŢ PUBLIC "Drum de legătură la drumul naţional DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier şi accesibilităţii în zonele urbane ale oraşelor Pucioasa si Fieni"

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA prin VIA CARPATIA CONSULT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, nr. 10-12, str. Popescu Stoian, nr. 10-12, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul "Drum de legătură la drumul naţional DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier şi accesibilităţii în zonele urbane ale oraşelor Pucioasa si Fieni", propus a fi amplasat în Brăneşti, Buciumeni, Fieni, Moţăieni, Pucioasa, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
20.04.2023
ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A STAŢIUNII TURISTICE DE INTERES NAŢIONAL MOROENI DIN ZONA PEŞTERA - PADINA

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA (prin S C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.), cu sediul în Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A STAŢIUNII TURISTICE DE INTERES NAŢIONAL MOROENI DIN ZONA PEŞTERA - PADINA", propus a fi amplasat în comuna Moroeni, sat Dobreşti, DJ 714, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
19.04.2023
CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRIVIND ELABORARE "PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA INDUSTRIALĂ ŞI ALTE FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE - COMUNA ŞOTÂNGA

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR - ARGUMENTARE Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, art. 4 din metodologie, Consiliului Judeţean Dâmboviţa în calitate de asociat prim şi comuna Şotânga în calitate de asociat secund, anunţă finalizarea propunerilor privind P.U.Z. „Plan Urbanistic Zonal - Zona industrială şi alte funcţiuni complementare - Comuna Şotânga"

Vezi mai mult
05.04.2023
ANUNȚ DE PUBLICITATE privind achiziția servicii de proiectare, faza Expertiză tehnică la obiectivul „Pod peste Ialomița pe DJ715 km 0+163 la Buciumeni”

ANUNȚ DE PUBLICITATE - privind achiziția servicii de proiectare, faza Expertiză tehnică la obiectivul „Pod peste Ialomița pe DJ715 km 0+163 la Buciumeni”

Vezi mai mult
04.04.2023
SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU pentru proiectul Dezvoltarea infrastructurii de turism prin reabilitarea Taberei Căprioara, comuna Moroeni. judeţul Dâmboviţa

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de turism prin reabilitarea Taberei Căprioara, comuna Moroeni. judeţul Dâmboviţa", propus a fi amplasat în judeţul Dâmboviţa, comuna Moroeni, sat Dobreşti, DJ 714 A.

Vezi mai mult
04.04.2023
ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţia de Servicii de proiectare (PT+DDE + asistenţă tehnică) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 716 Priboiu - Glodeni"

ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţia de Servicii de proiectare (PT+DDE + asistenţă tehnică) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 716 Priboiu - Glodeni"

Vezi mai mult
31.03.2023
ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţia de lucrări (proiectare şi execuţie) la obiectivul "Refacere platformă drum DJ 710 afectată de alunecării de teren, km 8+700, sat Măgura, Comuna Bezdead"

ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţia de lucrări (proiectare şi execuţie) la obiectivul "Refacere platformă drum DJ 710 afectată de alunecării de teren, km 8+700, sat Măgura, Comuna Bezdead"

Vezi mai mult
28.03.2023
ANUNȚ PRIVIND LANSAREA PROGRAMULUI JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Începând cu data de 29.03.2023 se deschide sesiunea de depunere a solicitărilor de către Unitățile administrativ – teritoriale, în vederea realizării obiectivelor de investiții în cadrul PROGRAMULUI JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului aprobat prin H.C.J. nr.291/21.12.2020, cu modificările și completările ulterioare

Vezi mai mult
27.03.2023
ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţia de Servicii de proiectare (PT+DDE + asistenţă tehnică) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 716 Priboiu - Glodeni"

ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţia de Servicii de proiectare (PT+DDE + asistenţă tehnică) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 716 Priboiu - Glodeni"

Vezi mai mult