08.03.2024
Răspuns la solicitarea de clarificare privind achiziţia de "Servicii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2024" nr. 5272/05.03.2024

CĂTRE TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢ I- Răspuns la solicitarea de clarificare la ANUNŢUL DE PARTICIPARE privind achiziţia de "Servicii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi în domeniul situaţiilorde urgenţă pentru anul 2024" nr. 5272/05.03.2024

Vezi mai mult
06.03.2024
ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia de "Servicii educaţie nonformală pentru proiectul "Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii „Fosta Şcoală de Cavalerie"

ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia de "Servicii educaţie nonformală pentru proiectul "Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii „Fosta Şcoală de Cavalerie" în vederea consolidării identităţii culturale a judeţului Dâmboviţa" -cod CALL03-47 din cadrul Schemei de ajutor de stat pentru restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului RO-CULTURA, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 - 2021

Vezi mai mult
05.03.2024
ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia de "Servicii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2024"

CĂTRE,TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI - ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia de "Servicii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi în domeniulsituaţiilor de urgenţă pentru anul 2024"

Vezi mai mult
04.03.2024
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI cu privire la intenţia de elaborare a documentației “PLAN URBANISTIC ZONAL – EXTINDEREA DEPOZITULUI DE DEȘEURI ANINOASA”

Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de beneficiar a inițiat elaborarea documentației urbanistice „Plan Urbanistic Zonal – Extinderea depozitului de deșeuri Aninoasa”.

Vezi mai mult
01.03.2024
Anunţ public asupra deciziei de emitere a acordului de mediu

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 714 Glod – Sanatoriu Moroeni – Bolboci – Padina – Peștera propus a fi realizat în comuna Moroeni, sat Dobrești, DJ 714, județ Dâmbovița.

Vezi mai mult
29.02.2024
Rezoluţiile finale urmare analizei documentaţiilor supuse dezbaterii C T A T U a judeţului Dâmbovița în şedinţa din data de 23.02.2024

Rezoluţiile finale urmare analizei documentaţiilor supuse dezbaterii C T A T U a judeţului Dâmbovița în şedinţa din data de 23.02.2024

Vezi mai mult
28.02.2024
Anunt privind sedinta C.T.A.T.U. din data de 20.03.2024

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format fizic în data de 20.03.2024, Sala Mare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, ora 10.00.

Vezi mai mult
21.02.2024
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI cu privire la etapa de documentare a documentației urbanistice “PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ SERVICII B-DUL REGELE FERDINAND”

Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de beneficiar a anunțat etapa de documentare pentru documentația urbanistică “PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ SERVICII B-DUL REGELE FERDINAND”.

Vezi mai mult
20.02.2024
ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia de "Servicii educaţie nonformală pentru proiectul "Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii „Fosta Şcoală de Cavalerie"

ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia de "Servicii educaţie nonformală pentru proiectul "Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii „Fosta Şcoală de Cavalerie" în vederea consolidării identităţii culturale a judeţului Dâmboviţa" -cod CALL03-47 din cadrul Schemei de ajutor de stat pentru restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului RO-CULTURA, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 - 2021

Vezi mai mult
15.02.2024
Lista documentaţiilor supuse dezbaterii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa în şedinţa din data de 23.02.2024

Lista documentaţiilor supuse dezbaterii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa în şedinţa din data de 23.02.2024

Vezi mai mult
15.02.2024
Anunț public pentru proiectul ,,Variantă ocolitoare pentru creșterea accesibilității în zona urbană a municipiului Moreni”

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA, cu sediul în Târgoviște, Piața Tricolorului, nr. 1, județul Dâmbovița, anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul ,,Variantă ocolitoare pentru creșterea accesibilității în zona urbană a municipiului Moreni”, propus a se realiza în Moreni și comunele Gura Ocniței și I.L. Caragiale, județul Dâmbovița. Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Dâmbovița poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Vezi mai mult
13.02.2024
ANUNȚ NR. 1 INTENȚIE PRIVIND ELABORAREA “PLAN URBANISTIC ZONAL – EXTINDEREA DEPOZITULUI DE DEȘEURI ANINOASA”

Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, art. 4 din metodologie, Consiliului Judeţean Dâmboviţa anunţă intenţia de elaborare a documentației urbanistice „Plan Urbanistic Zonal – Extinderea depozitului de deșeuri Aninoasa”.

Vezi mai mult
05.02.2024
Anunt privind etapa de documentare privind elaborarea - plan urbanistic zonal - zona servicii b-dul Regele Ferdinand

Anunt privind etapa de documentare privind elaborarea - plan urbanistic zonal - zona servicii b-dul Regele Ferdinand

Vezi mai mult
01.02.2024
Anunt privind sedinta C.T.A.T.U. din data de 23.02.2024

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format fizic în data de 23.02.2024, Sala Mare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, ora 10.00

Vezi mai mult