23.11.2023
ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse

ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse ce are ca obiect: Dotări - Lotul 4: Echipamente medicale pentru proiectul „Reabilitarea, refunctionalizarea si asigurarea dotarii necesare pentru sporirea gradului de confort instituţional al persoanelor cu dizabilitati la Scoala Gimnaziala Speciala Targoviste" COD SMIS 2014: 122231

Vezi mai mult
23.11.2023
ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse

ANUNŢ PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de produse ce are ca obiect: Dotări - Lotul 5 : Dotari PSI pentru proiectul „Reabilitarea, refunctionalizarea si asigurarea dotarii necesare pentru sporirea gradului de confort instituţional al persoanelor cu dizabilitati la Scoala Gimnaziala Speciala Targoviste" COD SMIS 2014: 122231

Vezi mai mult
21.11.2023
ANUNŢ privind valorificarea, prin negociere directă, a 10 vehicule de colectare a deşeurilor, aflate în domeniu privat al judeţului Dâmboviţa

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, cu sediul în municipiul Târgovişte, Piaţa Tricolorului nr. 1 Judeţul Dâmboviţa, cod fiscal 4280205, telefon 0245/207600, fax 0245/212230, www.cid.ro, e-mail: considb@cid.ro, valorifică, prin negociere directă, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fară plată şi valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, 10 vehicule de colectare a deşeurilor, aflate în domeniu privat al judeţului Dâmboviţa

Vezi mai mult
16.11.2023
HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE EXPROPRIERI Etapa II pentru imobilele PP „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 "

HOTĂRÂRE Nr. 20 /03.11.2023 PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATE ÎN CUPRINSUL HOTĂRÂRILOR de STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR NR. 14, 15, 16, 17/25.10.2023 şi 20, 21/27.10.2023

Vezi mai mult
16.11.2023
ANUNȚ PUBLIC „Refacere platformă drum DJ 710 afectată de alunecări de teren, km 8+700, sat Măgura, comuna Bezdead"

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Refacere platformă drum DJ 710 afectată de alunecări de teren, km 8+700, sat Măgura, comuna Bezdead-in regim de urgenţă",, propus a fi amplasat în judeţul Dâmboviţa, comuna Bezdead, DJ 710, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
08.11.2023
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI PRIVIND ELABORARE "PLAN URBANISTIC ZONAL-ZONĂ SERVICII B-DUL REGELE FERDINAND"

Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de beneficiar a iniţiat elaborare P.U.Z. "PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ SERVICII B-DUL REGELE FERDINAND"

Vezi mai mult
08.11.2023
EXPROPRIERI Etapa I (continuare) - pentru imobilele PP „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod - Sanatoriu Moroeni - Boiboci - Padina - Peştera"

COMISIA DE VERIFICARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE SAU A ALTOR DREPTURI REALE ŞI ACORDAREA DESPĂGUBIRILOR PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ EXPROPRIATE PENTRU LUCRAREA DE INFRASTRUCTURĂ PUBLICĂ DE INTERES JUDEŢEAN "Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Judeţean prin Modernizarea DJ 714 Glod-Sanatoriu Moroeni-Bolboci-Padina-Peştera" - ETAPA I

Vezi mai mult
07.11.2023
EXPROPRIERI Etapa I (continuare) - pentru imobilele PP „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod - Sanatoriu Moroeni - Boiboci - Padina - Peştera"

COMISIA DE VERIFICARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE SAU A ALTOR DREPTURI REALE ŞI ACORDAREA DESPĂGUBIRILOR PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ EXPROPRIATE PENTRU LUCRAREA DE INFRASTRUCTURĂ PUBLICĂ DE INTERES JUDEŢEAN "Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Judeţean prin Modernizarea DJ 714 Glod-Sanatoriu Moroeni-Bolboci-Padina-Peştera" - ETAPA I

Vezi mai mult
02.11.2023
ANUNȚ „REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA CÂNDESTI, SAT CÂNDESTI DEAL, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA CÂNDESTI, SAT CÂNDESTI DEAL, JUDEŢUL DAMBOVIŢA", propus a fi amplasat în comuna Cândeşti, sat Cândeşti Deal, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
01.11.2023
EXPROPRIERI Etapa I - pentru imobilele PP „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod - Sanatoriu Moroeni - Boiboci - Padina - Peştera"

COMISIA DE VERIFICARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE SAU A ALTOR DREPTURI REALE ŞI ACORDAREA DESPĂGUBIRILOR PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE , PRIVATĂ EXPROPRIATE PENTRU LUCRAREA DE INFRASTRUCTURĂ PUBLICĂ DE INTERES JUDEŢEAN "Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Judeţean prin Modernizarea DJ 714 Glod-Sanatoriu Moroeni-Bolboci-Padina-Peştera" - ETAPA I - HOTĂRÂRE DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR

Vezi mai mult
01.11.2023
EXPROPRIERI Etapa II (continuare) - pentru imobilele PP „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod - Sanatoriu Moroeni - Boiboci - Padina - Peştera"

COMISIA DE VERIFICARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE SAU A ALTOR DREPTURI REALE ŞI ACORDAREA DESPĂGUBIRILOR PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE , PRIVATĂ EXPROPRIATE PENTRU LUCRAREA DE INFRASTRUCTURĂ PUBLICĂ DE INTERES JUDEŢEAN "Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Judeţean prin Modernizarea DJ 714 Glod-Sanatoriu Moroeni-Bolboci-Padina-Peştera" - ETAPA II - HOTĂRÂRE DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR

Vezi mai mult