10.05.2022
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 29.04.2022 - cu rezoluții

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 29.04.2022 - cu rezoluții

Vezi mai mult
06.05.2022
MORENI PARC INDUSTRIAL S.A. organizează procedură de selecție pentru ocuparea unui număr de cinci posturi de membri ai Consiliului de Administrație

Dosarul de candidatură se va depune până cel târziu, la data de 06.06.2022, ora 16.00, la următoarea adresă a Consiliului Judeţean Dâmboviţa: str. Piaţa Tricolorului, nr. 1, parter, cod poştal 130060, municipiul Târgovişte, judeţ Dâmboviţa, în plic închis şi sigilat pe care să se menţioneze: "Aplicaţie pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al MORENI PARC INDUSTRIAL S.A." precum şi următoarele date ale candidatului: numele şi prenumele, domiciliul şi adresa de e-mail

Vezi mai mult
02.05.2022
„Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în judeţul Dâmboviţa - Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, titular al proiectului „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în judeţul Dâmboviţa - Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dâmboviţa, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în judeţul Dâmboviţa - Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean", propus a fi amplasat în com. Moroeni, zona Cabana Dichiu ( DJ 713), judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
29.04.2022
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND LUAREA DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Punere în siguranţă DJ 710, în zona obiectivului „Modernizare DJ 710f Bezdead-Costişata- limita judeţ Prahova"- în regim de urgenţă", propus a fi amplasat în comuna Bezdead, sat Costişata, judeţul Dâmboviţa.

Vezi mai mult
28.04.2022
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI cu privire la etapa de documentare pentru elaborarea documentaţiei

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI cu privire la etapa de documentare pentru elaborarea documentației „ACTUALIZARE, RECONFIGURARE PLAN URBANISTIC ZONAL PADINA -PEȘTERA ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT"

Vezi mai mult
20.04.2022
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 29.04.2022

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 29.04.2022

Vezi mai mult
20.04.2022
ANUNŢ DE LICITAŢIE privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 4.664 mp, situat în Târgovişte

ANUNŢ DE LICITAŢIE privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 4.664 mp, situat în Târgovişte, Bulevardul Regele Carol 1 nr. 51, aflat în domeniul public a judeţului Dâmboviţa

Vezi mai mult
14.04.2022
Depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru obiectivul „ Reabilitare şi modernizare DJ 716, Priboiu- Glodeni"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA prin DIRECŢIA TEHNICĂ, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Reabilitare şi modernizare DJ 716, Priboiu- Glodenipropus a fi amplasat în comunele Brăneşti (sat Priboiu) şi Glodeni, judeţul Dâmboviţa. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul APM

Vezi mai mult
13.04.2022
ANUNȚ PRIVIND LANSAREA PROGRAMULUI JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Începând cu data de 18.04.2022 se deschide sesiunea de depunere a solicitărilor de către Unitățile administrativ – teritoriale în vederea finanțării prin PROGRAMUL JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului aprobat prin H.C.J. nr.291/2020, modificat și completat prin H.C.J.nr. 46/ 28.01.2022

Vezi mai mult
12.04.2022
„Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în judeţul Dâmboviţa - Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în judeţul Dâmboviţa - Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean", propus a fi amplasat în comuna Moroeni, zona Cabana Dichiu ( DJ 713), judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
11.04.2022
Anunț ședinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 29.04.2022

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format electronic / informatic în data de 29.04.2022, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa (H.C.J. DB.) nr. 234 /12.11.2020

Vezi mai mult
11.04.2022
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 01.04.2022 - actualizata 31.03.2022 - cu rezoluții

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 01.04.2022 - actualizata 31.03.2022 - cu rezoluții

Vezi mai mult
01.04.2022
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND LUAREA DECZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE „Punere în siguranţă DJ 702, în zona obiectivului Modernizare DJ 702, limita judeţ Argeş- Cândeşti Deal- Cândeşti Vale"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA prin DIRECŢIA TEHNICĂ, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Punere în siguranţă DJ 702, în zona obiectivului „Modernizare DJ 702, limita judeţ Argeş- Cândeşti Deal- Cândeşti Vale"- în regim de urgenţăpropus a fi amplasat în comuna Cândeşti, sat Cândeşti -Vale, judeţul Dâmboviţa.

Vezi mai mult
31.03.2022
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 01.04.2022 - actualizata 31.03.2022

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 01.04.2022 - actualizata 31.03.2022

Vezi mai mult
28.03.2022
Actualizare, reconfigurare Plan Urbanistic Zonal Padina - Peştera şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, art. 4 din metodologie. Consiliului Judeţean Dâmboviţa anunţă etapa de documentare - studii necesare elaborării Planului Urbanistic Zonal „Actualizare, reconfigurare Plan Urbanistic Zonal Padina - Peştera şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent".

Vezi mai mult