12.05.2010
Anunţ transmitere ofertă formare profesională

ANUNŢ privind informaţiile necesare elaborării si transmiterii ofertelor de către furniyorii serviciilor fr formare profesională (format pdf)

Vezi mai mult
15.04.2010
Realizarea propunerii de elaborare a programului de gestionare a calităţii aerului

ANUNŢ PUBLIC privind realizarea propunerii de elaborare a programului de gestionare a calităţii aerului (format pdf)

Vezi mai mult
15.04.2010
Contractul de delegare prin concesionare a gestiunii deşeurilor

Contractul de delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor publice de colectare şi transport al deşeurilor în Judeţul Dâmboviţa (format pdf, ~25 MB)

Vezi mai mult
07.02.2010
Raport şi proiect hotarâre tarife 2010 care constituie venituri proprii ale Camerei Agricole

Raport şi proiect de hotarâre ale tarifelor pentru anul 2010 care se constituie ca venituri proprii ale Camerei Agricole Judeţene Dâmboviţa

Vezi mai mult
15.12.2009
Proiect hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2010

PROIECT HOTĂRÂRE privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2010 în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali (format pdf)

Vezi mai mult
14.10.2009
Revenire asupra adresei privind organizarea unei etape de atribuire a traseelor

Revenire asupra adresei privind organizarea unei etape de atribuire a traseelor incluse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 2008-2011 document în format pdf

Vezi mai mult
10.10.2009
Transport public judeţean - atribuire trasee prin licitaţie în şedinţa din 18.09.2009

Lista traseelor de transport public judeţean de persoane prin curse regulate ce urmează a fi atribuite prin licitaţie în şedinţa din data de 18.09.2009 proces verbal de afişare lista

Vezi mai mult