28.09.2012

Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de Servicii de supraveghere a lucrarilor de constructii – dirigentie de santier in cadrul proiectului “Reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnice pentru creșterea potențialului turistic al peșterii Ialomiței din masivul Bucegi, județul Dâmbovița”, Contract de finantare 3124, Cod SMIS:16929

 Invitatie participare dirigentie.pdf          Caiet de sarcini dirigentie.pdf          Contract dirig. santier CJD.doc          formulare.doc