28.09.2012

Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de Servicii de promovare in cadrul proiectului “Reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnice pentru creșterea potențialului turistic al peșterii Ialomiței din masivul Bucegi, județul Dâmbovița”, Contract de finantare 3124 / 04.05.2012, Cod SMIS:16929

      Invitatie participare promovare.pdf          Caiet de sarcini promovare.pdf          Contract promovare.doc         formulare.doc