11.08.2012

INVITAŢIE DE PARTICIPARE în vederea atribuirii contractului de Servicii generale de consultanţă în managementul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnice pentru creşterea potenţialului turistic al Peşterii Ialomiţei din Masivul Bucegi, judeţul Dâmboviţa”

Invitatie de participare                  Caiet de sarcini                 Formulare