28.07.2012

Invitație de participare pentru contractul Servicii închiriere stand pentru participare la târg naţional de turism pentru proiectul “TURISM BALNEAR DÂMBOVIŢEAN, TRADIŢIE ŞI CONTINUITATE”, cod SMIS 20213

Invitatie de participare                  Caiet de sarcini                 Formulare