28.09.2012

Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de Servicii de auditare financiara in cadrul proiectului “Reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnice pentru creșterea potențialului turistic al peșterii Ialomiței din masivul Bucegi, județul Dâmbovița”, Contract de finantare 3124, Cod SMIS:16929

  Invitatie participare audit.pdf          Caiet de sarcini audit.pdf          Model contract audit CJD.doc          formulare.doc