29.03.2012
INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin „cerere de oferte"

Caiet sarcini - difuzare spot - turism balnear .doc Clauze contractuale obligatorii-difuzare spot.doc FisaDate_No23022_IP.pdf Formulare - difuzare spot .doc Invitatie de participare difuzare spot -turism balnear.doc Referat de oportunitate-difuzare spot.doc Clarificare spot.pdf

Vezi mai mult
28.01.2012
Proiect de hotârâre privind stabilirea preţurilor de cost şi tarifelor practicate de Serviciul Public Judeţean de Turism, Tineret şi Sport Dâmboviţa

Proiect de hotârâre privind stabilirea preţurilor de cost şi tarifelor practicate de Serviciul Public Judeţean de Turism, Tineret şi Sport Dâmboviţa

Vezi mai mult
15.12.2011
HOTĂRÂRE privind exproprierea unor imobile teren, situate in comuna Moroeni,judeţul Dâmboviţa

HOTĂRÂREA 157/2011 privind exproprierea unor imobile teren, situate in comuna Moroeni,judeţul Dâmboviţa, necesare realizării lucrărilor de interes public "Pârtie de Schi Cocora - Padina" şi "Pârtie de Schi Cocora- Peştera" (format pdf)

Vezi mai mult
22.07.2011
Adresa organizare etapa de atribuire electronica a unui traseu pentru transport public judetean de persoane

Proces verbal afişare Adresa 9542/20,07,2011 către C.N.M.S.I. - S.A.E.T. Listă trasee

Vezi mai mult