27.03.2015

INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru atribuirea unui contract de servicii prin achiziție directă având ca obiect Servicii de formare profesională în domeniul meșteșugăresc în cadrul proiectului "ME$TERUL TURISTIC - integrarea abilităților meșteșugărești în turismul local - alternativă viabilă de revitalizare a spațiului rural" ID 131192, organizate in județul Argeș, comunele Bughea de Sus, Cetățeni - Sat Valea Cetățuia și Vlădești

*în format pdf:

Invitație de participare

Caiet de sarcini

Formular  contract

Formulare