14.03.2015

Anunț public asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Dâmbovița "nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate" în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în comuna Moroeni, județul Dâmbovița

Vizalizare Proces verbal de afișare și Anunț public