27.03.2015

INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru atribuirea unui contract de servicii prin achiziție directă având ca obiect Servicii de formare profesională în domeniul meșteșugăresc în cadrul proiectului "MEȘTERUL TURISTIC - integrarea abilităților meșteșugărești în turismul local - alternativă viabilă de revitalizare a spațiului rural" ID 131192, organizate in județul Prahova, comunele Fulga, Șotrile și Florești

*în format pdf:

Invitație de participare

Caiet de sarcini

Formular  contract

Formulare