17.05.2012
Servicii de publicitate pentru proiectul “Managementul eficient al Rezervaţiei Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi”

Invitatie de participare publicitate Referat de oportunitate Caiet de sarcini 29.03.2012

Vezi mai mult
29.03.2012
INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin „cerere de oferte" pentru proiectul „Turism balnear dâmboviţean, tradiţie şi continuitate”

Caiet.de.sarcini.publicitate.outdoor_v3.doc Clauze.contractuale.obligatorii-publicitate.outdoor.v2.doc FisaDate_No22602_IP.pdf Formulare.publicitate.outdoor.doc Invitatie.de.participare.publicitate.outdoor.turism.balnear.doc Referat.de.oportunitate-publicitate.outdoor.doc Clarificare outdoor.pdf

Vezi mai mult
29.03.2012
INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin „cerere de oferte"

Caiet sarcini - difuzare spot - turism balnear .doc Clauze contractuale obligatorii-difuzare spot.doc FisaDate_No23022_IP.pdf Formulare - difuzare spot .doc Invitatie de participare difuzare spot -turism balnear.doc Referat de oportunitate-difuzare spot.doc Clarificare spot.pdf

Vezi mai mult