18.06.2011
Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin „cerere de oferte” pentru proiectul „Promovarea potentialului turistic al judetului Dâmbovita”

Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor documentaţiei de atribuire anexată, să depună ofertă în scopul atribuirii contractului de furnizare pentru Lucrări de construcţie şi amenajare standuri expoziţionale pentru proiectul „Promovarea potenţialului turistic al judeţului Dâmboviţa”. Documente - Invitatie de participare - REFERAT DE OPORTUNITATE - Documentatie de atribuire

Vezi mai mult
04.06.2011
Imobilele proprietate privată situate pe raza Comunei Moroeni, Judeţul Dâmboviţa, propuse spre expropriere

HOTĂRÂREA 117 din 25.05.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 23/2010 privind aprobarea planului cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe raza Comunei Moroeni,Judeţul Dâmboviţa,propuse spre expropriere şi a sumei estimată necesare realizării lucrării de interes local(judeţean) "Pârtie de schi Cocora-Padina"

Vezi mai mult
31.05.2011
Primăria comunei Măneşti - funcţie publică de execuţie vacantă ce se poate ocupa prin transfer

Primăria comunei Măneşti aduce la cunoştinţă că funcţia publică de execuţie vacantă consilier, grad profesional superior, trapta 1 de salarizare se poate ocupa prin transfer la cerere - vizualizare anunţ în format pdf

Vezi mai mult
20.05.2011
Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin „cerere de oferte” pentru proiectul „Promovarea potentialului turistic al judetului Dâmbovita”

Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor documentaţiei de atribuire anexată, să depună ofertă în scopul atribuirii contractului de furnizare pentru Lucrări de construcţie şi amenajare standuri expoziţionale pentru proiectul „Promovarea potenţialului turistic al judeţului Dâmboviţa”. Documente - Invitatie de participare - REFERAT DE OPORTUNITATE - Documentatie de atribuire

Vezi mai mult
14.05.2011
Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin „cerere de oferte” - Sistem de plata electronic

Autoritatea contractantă invită operatorii economici al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor documentaţiei de atribuire anexată, să depună ofertă în scopul atribuirii contractului de Servicii de informare, promovare si publicitate pentru proiectul “Sistem de plată electronic pentru automatizarea serviciilor de impozite şi taxe locale către contribuabilii judeţului Dâmboviţa”.

Vezi mai mult
22.04.2011
Invitaţie pentru participarea la licitaţia publică deschisă cu preselecţie în vederea vânzării cantităţii de 405 mc masă lemnoasă pe picior

Documentele licitaţiei 1-Caiet de sarcini pentru valorificarea prin vânzarea la licitaţie publică deschisă cu preselecţie a cantităţii de 405 mc masă lemnoasă pe picior 2-Actul de punere în valoare nr. 0643/14.03.2011 emis de Direcţia Silvică Dâmboviţa

Vezi mai mult
14.04.2011
Invitaţie de participare la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin ,,cerere de oferte" pentru proiectul ,,Promovarea potenlialului turistic al iudeţului Dâmboviţa"

Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor documentaţiei de atribuire anexate, să depună ofertă în scopul atribuirii contractului pentru prestarea serviciilor de furnizare de materiale publicitare pentru proiectul ,,Promovarea potenţialului turistic al judeţului Dâmboviţa".

Vezi mai mult
18.03.2011
Consiliul Local Cândești - procedura de licitație deschisă - vânzare terenuri

Consiliul Local Cândești organizează în data de 14.04.2011 procedura de licitație deschisă cu strigare, în vederea vânzării unor terenuri în suprafată totală de 25,40 ha, situate în islazul comunei Cândeşti - punctul "PIRAMIDA" (format pdf)

Vezi mai mult
28.02.2011
Demarare proiect Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea Rezervaţiei de zimbri „Neagra”

Consiliul Judeţean Dâmboviţa demarează un nou proiect european „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea Rezervaţiei de zimbri „Neagra” din Judeţul Dâmboviţa”

Vezi mai mult
28.02.2011
Demarare proiect pentru promovarea complexului de clădiri şi fortificaţii medievale „Curtea Domnească”

Consiliul Judeţean Dâmboviţa demarează un nou proiect european „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea complexului de clădiri şi fortificaţii medievale Curtea Domnească” din Târgovişte

Vezi mai mult