15.12.2011
HOTĂRÂRE privind exproprierea unor imobile teren, situate in comuna Moroeni,judeţul Dâmboviţa

HOTĂRÂREA 157/2011 privind exproprierea unor imobile teren, situate in comuna Moroeni,judeţul Dâmboviţa, necesare realizării lucrărilor de interes public "Pârtie de Schi Cocora - Padina" şi "Pârtie de Schi Cocora- Peştera" (format pdf)

Vezi mai mult
22.07.2011
Adresa organizare etapa de atribuire electronica a unui traseu pentru transport public judetean de persoane

Proces verbal afişare Adresa 9542/20,07,2011 către C.N.M.S.I. - S.A.E.T. Listă trasee

Vezi mai mult
30.06.2011
Invitaţie pentru participarea la licitaţia publică deschisă cu preselecţie în vederea vânzării cantităţii de 58 mc masă lemnoasă fasonată

Documentele licitaţiei 1-Caiet de sarcini pentru valorificarea prin vânzarea la licitaţie publică deschisă cu preselecţie a cantităţii de 58 mc masă lemnoasă fasonată 2-Actul de punere în valoare nr. 06229 emis de Direcţia Silvică Dâmboviţa

Vezi mai mult
18.06.2011
Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin „cerere de oferte” pentru proiectul „Promovarea potentialului turistic al judetului Dâmbovita”

Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor documentaţiei de atribuire anexată, să depună ofertă în scopul atribuirii contractului de furnizare pentru Lucrări de construcţie şi amenajare standuri expoziţionale pentru proiectul „Promovarea potenţialului turistic al judeţului Dâmboviţa”. Documente - Invitatie de participare - REFERAT DE OPORTUNITATE - Documentatie de atribuire

Vezi mai mult
04.06.2011
Imobilele proprietate privată situate pe raza Comunei Moroeni, Judeţul Dâmboviţa, propuse spre expropriere

HOTĂRÂREA 117 din 25.05.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 23/2010 privind aprobarea planului cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe raza Comunei Moroeni,Judeţul Dâmboviţa,propuse spre expropriere şi a sumei estimată necesare realizării lucrării de interes local(judeţean) "Pârtie de schi Cocora-Padina"

Vezi mai mult
31.05.2011
Primăria comunei Măneşti - funcţie publică de execuţie vacantă ce se poate ocupa prin transfer

Primăria comunei Măneşti aduce la cunoştinţă că funcţia publică de execuţie vacantă consilier, grad profesional superior, trapta 1 de salarizare se poate ocupa prin transfer la cerere - vizualizare anunţ în format pdf

Vezi mai mult