21.05.2015

INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru atribuirea unui contract de servicii prin achiziție directă. Autoritatea contractantă invită operatorii economici interesați, al căror obiect de activitate corespunde cerințelor documentației de atribuire anexată, să depună ofertă în scopul atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de organizare conferințe în județul Dâmboviţa, în cadrul proiectului "MEȘTERUL TURISTIC - integrarea abilitaților meșteșugărești în turismul local - alternativa viabila de revitalizare a spațiului rural"

InvitațieCaiet de sarciniFormulare (format pdf)