20.04.2022
ANUNŢ DE LICITAŢIE privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 4.664 mp, situat în Târgovişte

ANUNŢ DE LICITAŢIE privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 4.664 mp, situat în Târgovişte, Bulevardul Regele Carol 1 nr. 51, aflat în domeniul public a judeţului Dâmboviţa

Vezi mai mult
14.04.2022
Depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru obiectivul „ Reabilitare şi modernizare DJ 716, Priboiu- Glodeni"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA prin DIRECŢIA TEHNICĂ, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Reabilitare şi modernizare DJ 716, Priboiu- Glodenipropus a fi amplasat în comunele Brăneşti (sat Priboiu) şi Glodeni, judeţul Dâmboviţa. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul APM

Vezi mai mult
13.04.2022
ANUNȚ PRIVIND LANSAREA PROGRAMULUI JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Începând cu data de 18.04.2022 se deschide sesiunea de depunere a solicitărilor de către Unitățile administrativ – teritoriale în vederea finanțării prin PROGRAMUL JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului aprobat prin H.C.J. nr.291/2020, modificat și completat prin H.C.J.nr. 46/ 28.01.2022

Vezi mai mult
12.04.2022
„Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în judeţul Dâmboviţa - Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în judeţul Dâmboviţa - Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean", propus a fi amplasat în comuna Moroeni, zona Cabana Dichiu ( DJ 713), judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
11.04.2022
Anunț ședinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 29.04.2022

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format electronic / informatic în data de 29.04.2022, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa (H.C.J. DB.) nr. 234 /12.11.2020

Vezi mai mult
11.04.2022
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 01.04.2022 - actualizata 31.03.2022 - cu rezoluții

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 01.04.2022 - actualizata 31.03.2022 - cu rezoluții

Vezi mai mult
01.04.2022
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND LUAREA DECZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE „Punere în siguranţă DJ 702, în zona obiectivului Modernizare DJ 702, limita judeţ Argeş- Cândeşti Deal- Cândeşti Vale"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA prin DIRECŢIA TEHNICĂ, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Punere în siguranţă DJ 702, în zona obiectivului „Modernizare DJ 702, limita judeţ Argeş- Cândeşti Deal- Cândeşti Vale"- în regim de urgenţăpropus a fi amplasat în comuna Cândeşti, sat Cândeşti -Vale, judeţul Dâmboviţa.

Vezi mai mult
31.03.2022
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 01.04.2022 - actualizata 31.03.2022

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 01.04.2022 - actualizata 31.03.2022

Vezi mai mult
28.03.2022
Actualizare, reconfigurare Plan Urbanistic Zonal Padina - Peştera şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, art. 4 din metodologie. Consiliului Judeţean Dâmboviţa anunţă etapa de documentare - studii necesare elaborării Planului Urbanistic Zonal „Actualizare, reconfigurare Plan Urbanistic Zonal Padina - Peştera şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent".

Vezi mai mult
25.03.2022
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 01.04.2022

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 01.04.2022

Vezi mai mult
15.03.2022
ANUNŢ PUBLIC - "Sistem de management integrat al deşeurilor din judeţul Dâmboviţa - Obiectiv - Instalaţie de tratare deşeuri colectate separat si centru de aport voluntar Şotânga,"

„JUDEŢUL DÂMBOVIŢA prin CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării asupra corpurilor de apă şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Sistem de management integrat al deşeurilor din judeţul Dâmboviţa - Obiectiv - Instalaţie de tratare deşeuri colectate separat si centru de aport voluntar Şotânga,"

Vezi mai mult
14.03.2022
ANUNȚ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 4.664 mp, situat în Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I nr. 51

ANUNȚ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 4.664 mp, situat în Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I nr. 51, aflat în domeniul public a județului Dâmbovița

Vezi mai mult
11.03.2022
Anunț ședinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 01.04.2022

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format electronic / informatic în data de 01.04.2022, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa (H.C.J. DB.) nr. 234 / 12.11.2020

Vezi mai mult
10.03.2022
„Punere în siguranţă DJ 702, în zona obiectivului „Modernizare DJ 702, limita judeţ Argeş- Cândeşti Deal- Cândeşti Vale"- în regim de urgenţă"

În vederea derulării procedurii de obţinere a acordului de mediu, în conformitate cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, s-a procedat la afişarea, la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi pe pagina proprie de internet a anunţului public, anexă la prezentul proces-verbal, privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru obiectivul „ Punere în siguranţă DJ 702, în zona obiectivului „Modernizare DJ 702, limita judeţ Argeş- Cândeşti Deal- Cândeşti Vale"- în regim de urgenţă"

Vezi mai mult
10.03.2022
„Punere în siguranţă DJ 710 în zona obiectivului Modernizare DJ 710 Bezdead- Costişata- limita judeţ Prahova "- în regim de urgenţă

În vederea derulării procedurii de obţinere a acordului de mediu, în conformitate cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, s-a procedat la afişarea, la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi pe pagina proprie de internet a anunţului public, anexă la prezentul proces-verbal, privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru „ Punere în siguranţă DJ 710 în zona obiectivului Modernizare DJ 710 Bezdead- Costişata- limita judeţ Prahova"- în regim de urgenţă

Vezi mai mult