25.08.2021
ANUNŢ PUBLIC - depunere raport privind impactul asupra mediului în cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Centrul Salvamont, zona Peştera, comuna Moroeni"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului în cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Centrul Salvamont, zona Peştera, comuna Moroeni" (Demolare corp C2 şi construire), în comuna Moroeni, sat Dobreşti, punct. „Telecabină" judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
20.08.2021
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 13.08.2021 - cu rezoluții

Ataşat acestui anunţ, vă aducem la cunoştintă tabelul cu ordinea de zi a şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa din data de 13.08.2021 împreună cu rezoluțiile

Vezi mai mult
10.08.2021
PROCES-VERBAL de preselecţie pentru participarea la licitaţia privind vânzarea a 51,86 mc volum brut masă lemnoasă pe picior - la ANUNŢ PUBLICITAR din data de 02.08.2021

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 243/28.07.2021 s-a aprobat vânzarea prin licitaţie publică a 51,86 mc volum brut masă lemnoasă pe picior, existentă în aliniamentul DJ 711 Târgovişte - Ulmi -Comişani. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de vânzare a masei lemnoase pe picior se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.

Vezi mai mult
09.08.2021
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 13.08.2021

Ataşat acestui anunţ, vă aducem la cunoştintă tabelul cu ordinea de zi a şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa din data de 13.08.2021

Vezi mai mult
06.08.2021
ANUNŢ DE PARTICIPARE - „Asigurarea calitatii si a controlului tehnic al calitatii, activitate laboratoare"

Autoritatea Contractantă: Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în Piaţa Tricolorului, nr. 1, Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, cod poştal 130060, tel.0245- 207600, fax:0245-212230, e-mail: consjdb@.cjd.ro

Vezi mai mult
05.08.2021
ANUNŢ PUBLIC - „ REFACERE DJ 723, LĂICĂI- VĂLENI DÂMBOVIŢA- LIMITA JUDEŢ ARGEŞ "

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Refacere DJ 723, Lăicăi- Văleni Dâmboviţa- Limita judeţ Argeş"

Vezi mai mult
02.08.2021
ANUNŢ PUBLICITAR privind vânzarea prin licitaţie publică a 51,86 mc volum brut masă lemnoasă pe picior, existentă în aliniamentul DJ 711 Târgovişte - Ulmi - Comişani

Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu sediul în mun. Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr.l, cod fiscal 4280205, telefon 0245.207.600, fax 0245.212.230, email: consdb@cjd.ro, organizează licitaţie publică deschisă cu preselecţie pentru vânzarea cantităţii de 51,86 mc volum brut masă lemnoasă pe picior existentă în aliniamentul DJ 711 Târgovişte - Ulmi - Comişani

Vezi mai mult
26.07.2021
Anunț ședinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 13.08.2021

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format electronic / informatic în data de 13.08.2021, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa (H.C.J. DB.) nr. 234 /'l2.11.2020. Datele estimative ale următoarelor şedinţe sunt 24.09.2021 şi 29.10.2021.

Vezi mai mult
12.07.2021
ANUNŢ DE LICITAŢIE PUBLICĂ privind vânzarea epavei autovehiculului special N3, marca IVECO, tip ML 180 E 25

Informaţii generale privind obiectul licitaţiei: - epavă autovehicul special N3, marca IVECO, tip ML 180 E 25; - autovehiculul este avariat, nu mai poate circula pe drumurile publice fiind scos din circulaţie; - locul de depozitare al epavei: comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa; - vânzarea epavei se face integral; - preţul de pornire al licitaţiei este de 7.522 lei; - procedura de vânzare este licitaţia publică cu strigare.

Vezi mai mult
08.07.2021
Anunt privind ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, in perioada 2014 - 2020”

“COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA S.A.,anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, in perioada 2014 - 2020”

Vezi mai mult
06.07.2021
PLANUL JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR PENTRU JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, 2020 - 2025

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Dâmboviţa, 2020 - 2025, a fost elaborat în confonnitate cu prevederile Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor şi a planului de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti, aprobată prin Ordinul nr. 140/2019, în vigoare de la data de 17 aprilie 2019

Vezi mai mult
30.06.2021
Acord de mediu pentru proiectul „ Poduri pe DJ 714, Glod- Sanatoriul Moroeni- Peştera"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Poduri pe DJ 714, Glod- Sanatoriul Moroeni- Peştera", propus a fi amplasat în corn. Moroeni, sat Dobreşti, DJ 714, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
27.06.2021
Tabelul cu ordinea de zi şi rezoluţii a şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa din data de 18.06.2021

Tabelul cu ordinea de zi şi rezoluţii a şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa din data de 18.06.2021

Vezi mai mult
25.06.2021
Planul judetean de gestionarea a deseurilor Dambovita aprobat prin HCL 145 09-06-2021

Planul judetean de gestionarea a deseurilor Dambovita aprobat prin HCL 145 09-06-2021

Vezi mai mult
17.06.2021
COMPLETARE - LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 18.06.2021

Vă aducem la cunoştintă faptul că ordinea de zi a şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) din data 18.06.2021 se suplimentează conform tabelului ataşat

Vezi mai mult