30.08.2022
CLARIFICĂRI - ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia de Servicii de informare şi publicitate - organizare conferinţă închidere

Servicii de informare şi publicitate - organizare conferinţă închidere aferente proiectului : "DINAMIC - Dâmboviţa - interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe" COD SMIS 1358345/SIPOCA 853

Vezi mai mult
29.08.2022
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU - Punere în siguranţă şi consolidare DJ 714 prin refacerea podeţelor tubulare

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA prin DIRECŢIA TEHNICĂ, cu sediul în Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul :„Punere în siguranţă şi consolidare DJ 714 prin refacerea podeţelor tubulare, asigurarea scurgerii apelor şi protecţie versanţi km 9+ 200- km 19+ 100 şi km 24+ 500- km 29+ 600, comuna Moroeni", propus a fi amplasat în comuna Moroeni, sat Dobreşti, judeţul Dâmboviţa.

Vezi mai mult
25.08.2022
CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA prin CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării asupra corpurilor de apă și nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru Proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița, obiectiv - instalație de tratare deșeuri colectate separat și centru de aport voluntar Șotânga”, propus a fi amplasat în comuna Șotânga, județul Dâmbovița.

Vezi mai mult
24.08.2022
ANUNŢ DE PARTICIPARE - privind achiziţia de Servicii de informare şi publicitate - organizare conferinţă închidere

ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia de Servicii de informare şi publicitate - organizare conferinţă închidere aferente proiectului: "DINAMIC - Dâmboviţa - interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe" COD SMIS I358345/SIPOCA 853

Vezi mai mult
12.08.2022
ANUNŢ DE PUBLICITATE privind achiziţia de servicii

Privind achiziţia de servicii, respectiv : Servicii de proiectare, faza - Studii de specialitate, Documentaţie tehnica pentru Autorizaţia de Construire obţinută pentru executarea lucrărilor de intervenţie in prima urgenta, documentaţia de obţinere a avizelor si acordurilor specificate in aceasta, Proiect Tehnic (PT) si detalii de execuţie a lucrărilor, la obiectivul "Refacere si punere in siguranţa DJ714, pod Vartales si un podeţ"

Vezi mai mult
05.08.2022
ANUNȚ - Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dâmboviţa, obiectiv - instalaţie de tratare deşeuri colectate separat şi centru de aport voluntar Şotânga

Consiliul Județean Dâmhoviţa anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dâmboviţa, obiectiv - instalaţie de tratare deşeuri colectate separat şi centru de aport voluntar Şotânga", obiectiv propus a fi amplasat în comuna Şotânga, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
27.07.2022
Studii de fundamentare actualizate aferente Actualizare, reconfigurare Plan Urbanistic Zonal Padina - Pestera si a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Studii de fundamentare actualizate aferente Actualizare, reconfigurare Plan Urbanistic Zonal Padina - Pestera si a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Vezi mai mult
22.07.2022
ANUNŢ - Modificare Lege nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii prin Legea nr. 176 din 9 iunie 2022

Urmare apariţiei Legii nr.176 din 9 iunie 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul naţional de dezvoltare locală, precum şi pentru modificarea unor acte normative, vă aducem la cunoştinţă modificările făcute Legii nr.50/1991

Vezi mai mult
01.07.2022
DOCUMENTAŢIILE SUPUSE DEZBATERII CTATU IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 24.06.2022

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 24.06.2022

Vezi mai mult
22.06.2022
ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru proiectul Contribuţia Judeţului Dambovita la reducerea birocraţiei prin introducerea de proceduri simplificate

ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia de Servicii de organizare evenimente pentru proiectul Contribuţia Judeţului Dambovita la reducerea birocraţiei prin introducerea de proceduri simplificate COD SMIS 154915

Vezi mai mult
17.06.2022
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 24.06.2022

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 24.06.2022

Vezi mai mult
06.06.2022
Anunț ședinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 24.06.2022

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format electronic / informatic în data de 24.06.2022, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa (H.C.J. DB.) nr. 234 / 12.11.2020

Vezi mai mult
30.05.2022
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei paritare din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa

DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei paritare din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa

Vezi mai mult
27.05.2022
ANUNŢ PUBLIC - Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 712, DJ 720 C 712 şi DJ 720 A 712

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA prin DIRECŢA DE STRATEGII, PROGRAME ŞI INVESTIŢII, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 712 (Pucioasa - Brăneşti- Vulcana Pândele - Sotânga - Târgovişte), DJ 720 C 712 ( Gura Ocniţei - Ocniţa) şi DJ 720 A 712 ( Gura Ocniţei - Adânca - Bucşani - Mîrceşti - Finta - Postarnacu - DN IA) ", propus a fi amplasat în comunele : Bălcni, Brăneşti, Bucşani, Corneşti, Dobra, Finta, Gura Ocniţei, Ocniţa, Pucioasa, Şotânga, Tîrgovişte, Vulcana Pândele

Vezi mai mult
23.05.2022
ANUNŢ DE PUBLICITATE Privind achiziţia de echipament de protecţie pentru I.S.U. "Basarab I" al judeţului Dâmboviţa

Autoritatea Contractantă:Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în Piaţa Tricolorului, nr. 1, Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, cod poştal 130060, tel.0245-207600, fax:0245- 212230, e-mail: consjdb@.cjd.ro

Vezi mai mult