25.06.2021
Planul judetean de gestionarea a deseurilor Dambovita aprobat prin HCL 145 09-06-2021

Planul judetean de gestionarea a deseurilor Dambovita aprobat prin HCL 145 09-06-2021

Vezi mai mult
17.06.2021
COMPLETARE - LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 18.06.2021

Vă aducem la cunoştintă faptul că ordinea de zi a şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) din data 18.06.2021 se suplimentează conform tabelului ataşat

Vezi mai mult
17.06.2021
ANUNŢ PUBLIC „ Refacere DJ 723, Lăicăi- Văleni Dâniboviţa- Limita judeţ Argeş", propus a fi amplasat în corn. Văleni, str. DJ 723, judeţul Dâmboviţa

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Rcfacere D.J 723, Lăicăi- Văleni Dâniboviţa- Limita judeţ Argeş", propus a fi amplasat în corn. Văleni, str. DJ 723, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
11.06.2021
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 18.06.2021

Ataşat acestui anunţ, vă aducem la cunoştintă tabelul cu ordinea de zi a şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa din data de 18.06.2021.

Vezi mai mult
09.06.2021
Componență Comisie de Evaluare și Selecție

Anunț cu privire la modificarea componenței comisiei de selecție și evaluare a solicitărilor de finanțare în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală , conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, nr. 522/08.06.2021

Vezi mai mult
07.06.2021
Completare ANUNȚ PRIVIND LANSAREA PROGRAMULUI JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ - 07.06.2021

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Cap.VII, Tipuri de activități eligibile - Subprogramul 10. SPORT ,,proiectele tip puse la dispoziția asociaților secunzi de către Consiliul Județean Dâmbovița, reprezintă un model orientativ pentru tema de proiectare”

Vezi mai mult
03.06.2021
Raportul informării și consultării publicului - Intenție elaborare P.U.Z Padina - Pestera

Consiliul Judeţean Dâmboviţa a iniţiat ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „Actualizare, reconfigurare Plan Urbanistic Zonal Padina - Peştera şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent"

Vezi mai mult
03.06.2021
Completare ANUNȚ PRIVIND LANSAREA PROGRAMULUI JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ

- Componența comisiei de selecție și evaluare a solicitărilor de finanțare pentru realizarea proiectelor privind obiective de investiții/dotări - Componența comisiei pentru rezolvarea contestațiilor în legătură cu solicitările de finanțare transmise de către unitățile administrativ - teritoriale din județul Dâmbovița pentru realizarea proiectelor privind obiective de investiții/dotări

Vezi mai mult
28.05.2021
ANUNŢ PRIVIND REZULTATELE ŞEDINŢEI DE ATRIBUIRE DIRECTĂ TRASEE JUDEŢENE

Prin anunţul nr. 11457 din 11.05.2021, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în calitate de autoritate contractantă, a supus atenţiei publice organizarea unei şedinţe de atribuire directă, pe perioadă determinată (până la 31.12.2021), a traseelor judeţene cod 014: Târgovişte - Viişoara - Găeşti şi cod 108: Găeşti - Ioneşti - Jugureni, după următorul calendar

Vezi mai mult
27.05.2021
ANUNȚ PRIVIND LANSAREA PROGRAMULUI JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Începând cu data de 27.05.2021 se deschide sesiunea de depunere a solicitărilor de către Unitățile administrativ – teritoriale, în vederea finanțării prin PROGRAMUL JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Vezi mai mult
21.05.2021
Anunț ședinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 18.06.2021

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format electronic / informatic în data de 18.06.2021, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa (H.C.J. DB.) nr. 234 / 12.11.2020

Vezi mai mult
21.05.2021
Ttabelul cu ordinea de zi şi rezoluţii a şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa din data de 14.05.2021

Ataşat acestui anunţ, vă aducem la cunoştintă tabelul cu ordinea de zi şi rezoluţii a şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa din data de 14.05.2021.

Vezi mai mult
19.05.2021
Completare anunț mediu publicat în data de 11.05.2021 - Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A.

În completarea anunțului publicatîn data de 11.05.2021privind depunerea Raportului privind impactului asupra mediului și a Studiului de evaluare adecvată pentru„PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, în perioada 2014-2020”

Vezi mai mult
17.05.2021
ANUNŢ PUBLIC privind emiterea acordului de mediu pentru obiectivul Centrul multifuncţional pentru servicii de urgenţă şi jandarmerie montană, zona Peştera

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Centrul multifuncţional pentru servicii de urgenţă şi jandarmerie montană, zona Peştera, (Demolare corp C2 şi construire)", propus a fi amplasat în comuna Moroeni, satul Dobreşti, pct „Telecabină", judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
13.05.2021
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 14.05.2021 - actualizat 13.05.2021

Vă aducem la cunoştintă faptul că ordinea de zi a şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) din data 14.05.2021 se suplimentează conform tabelului ataşat

Vezi mai mult