14.03.2022
ANUNȚ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 4.664 mp, situat în Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I nr. 51

ANUNȚ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 4.664 mp, situat în Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I nr. 51, aflat în domeniul public a județului Dâmbovița

Vezi mai mult
11.03.2022
Anunț ședinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 01.04.2022

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format electronic / informatic în data de 01.04.2022, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa (H.C.J. DB.) nr. 234 / 12.11.2020

Vezi mai mult
10.03.2022
„Punere în siguranţă DJ 702, în zona obiectivului „Modernizare DJ 702, limita judeţ Argeş- Cândeşti Deal- Cândeşti Vale"- în regim de urgenţă"

În vederea derulării procedurii de obţinere a acordului de mediu, în conformitate cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, s-a procedat la afişarea, la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi pe pagina proprie de internet a anunţului public, anexă la prezentul proces-verbal, privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru obiectivul „ Punere în siguranţă DJ 702, în zona obiectivului „Modernizare DJ 702, limita judeţ Argeş- Cândeşti Deal- Cândeşti Vale"- în regim de urgenţă"

Vezi mai mult
10.03.2022
„Punere în siguranţă DJ 710 în zona obiectivului Modernizare DJ 710 Bezdead- Costişata- limita judeţ Prahova "- în regim de urgenţă

În vederea derulării procedurii de obţinere a acordului de mediu, în conformitate cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, s-a procedat la afişarea, la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi pe pagina proprie de internet a anunţului public, anexă la prezentul proces-verbal, privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru „ Punere în siguranţă DJ 710 în zona obiectivului Modernizare DJ 710 Bezdead- Costişata- limita judeţ Prahova"- în regim de urgenţă

Vezi mai mult
09.03.2022
ANUNŢ DE LICITATIE - privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului Cabana Podu cu Florile-teren şi construcţie

ANUNŢ DE LICITATIE - privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului Cabana Podu cu Florile-teren şi construcţie, situat în comuna Moroeni, punctul Podu cu Florile, aflat în domeniul public al judeţului Dâmboviţa

Vezi mai mult
07.03.2022
ANUNȚ DE PARTICIPARE -privind achiziţia serviciilor de atestare personal - aer comprimat tip Drager PSS 5000

ANUNȚ DE PARTICIPARE - Privind achiziţia serviciilor de atestare personal pentru inspecţiile tehnice periodice la aparatele de protecţie respiratorie cu circuit deschis de aer comprimat tip Drager PSS 5000 - un cadru militar al ISU Dambovita, conform anexei

Vezi mai mult
28.02.2022
ANUNŢ DE PARTICIPARE - Privind achiziţia serviciilor de paza la obiectivul militar „Centrul Militar Judeţean Dambovita"

CAIET DE SARCINI - ACHIZIŢIA PUBLICĂ A SERVICIULUI DE PAZĂ LA OBIECTIVUL MILITAR „CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN DÂMBOVITA" . situat în municipiul Târgovişte, Str. IH Rădulescu, nr. 16, jud. Dâmboviţa

Vezi mai mult
23.02.2022
Sistem de management al deşeurilor în judeţul Dâmboviţa/ Obiectiv-Instalație de tratare deşeuri colectate separat si centru de aport voluntar Şotânga

„JUDEŢUL DÂMBOVIŢA prin CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Sistem de management al deşeurilor în judeţul Dâmboviţa/ Obiectiv-Instalatie de tratare deşeuri colectate separat si centru de aport voluntar Şotânga,"

Vezi mai mult
15.02.2022
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 11.02.2022 - cu rezoluții

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII C.T.A.T.U. IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 11.02.2022 - cu rezoluții

Vezi mai mult
15.02.2022
ANUNŢ PUBLIC privind „ Punere în siguranţă DJ 710 B, str. Principală, pct. Buleandră, comuna Vişineşti"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Punere în siguranţă DJ 710 B, str. Principală, pct. Buleandră, comuna Vişineşti", propus a fi amplasat în comuna Vişineşti, satul Vişineşti, str. Principală, judeţul Dâmboviţa.

Vezi mai mult
04.02.2022
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 11.02.2022

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 11.02.2022

Vezi mai mult
02.02.2022
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND LUAREA DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE - „ Poduri pe DJ 702 L la Ludeşti"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului ; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „ Poduri pe DJ 702 L la Ludeşti", propus a fi amplasat în corn. Ludeşti, satul Scheiu de Sus, str. DJ 702 L, judeţul Dâmboviţa.

Vezi mai mult
25.01.2022
ANUNŢ DE LICITATIE - privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului Cabana Podu cu Florile-teren şi construcţie

ANUNŢ DE LICITATIE privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului Cabana Podu cu Florile-teren şi construcţie, situat în comuna Moroeni, punctul Podu cu Florile, aflat în domeniul public al judeţului Dâmboviţa

Vezi mai mult
21.01.2022
Anunț ședinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 11.02.2022

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format electronic / informatic în data de 11.02.2022, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa (H.C.J. DB.) nr. 234 / 12.11.2020

Vezi mai mult
20.01.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - „ Construire Stadion Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa"

"CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Construire Stadion Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa", propus a fi amplasat în municipiul Târgovişte, B-dul Regele Carol I, nr. 51, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult