04.02.2022
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 11.02.2022

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 11.02.2022

Vezi mai mult
02.02.2022
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND LUAREA DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE - „ Poduri pe DJ 702 L la Ludeşti"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului ; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „ Poduri pe DJ 702 L la Ludeşti", propus a fi amplasat în corn. Ludeşti, satul Scheiu de Sus, str. DJ 702 L, judeţul Dâmboviţa.

Vezi mai mult
25.01.2022
ANUNŢ DE LICITATIE - privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului Cabana Podu cu Florile-teren şi construcţie

ANUNŢ DE LICITATIE privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului Cabana Podu cu Florile-teren şi construcţie, situat în comuna Moroeni, punctul Podu cu Florile, aflat în domeniul public al judeţului Dâmboviţa

Vezi mai mult
21.01.2022
Anunț ședinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 11.02.2022

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format electronic / informatic în data de 11.02.2022, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa (H.C.J. DB.) nr. 234 / 12.11.2020

Vezi mai mult
20.01.2022
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - „ Construire Stadion Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa"

"CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Construire Stadion Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa", propus a fi amplasat în municipiul Târgovişte, B-dul Regele Carol I, nr. 51, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
04.01.2022
ANUNŢ PUBLIC ,, Construire Stadion Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Construire Stadion Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”, propus a fi amplasat în mun. Târgoviște, B-dul Regele Carol I, nr. 51, jud. Dâmbovița.

Vezi mai mult
04.01.2022
ANUNŢ PUBLIC proiectul ,, PODURI PE DJ 702 L LA LUDEȘTI”

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, PODURI PE DJ 702 L LA LUDEȘTI”, propus a fi amplasat în com. Ludești, satul Scheiu de Sus, str. DJ 702 L, judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
22.12.2021
ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia servicii de medicina muncii pentru anul 2022

Autoritatea Contractantă: Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în Piaţa Tricolorului, nr. 1, Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, cod poştal 130060, tel.0245-207600, fax:0245-212230, e- mail: consjdb@.cid.ro

Vezi mai mult
17.12.2021
ANUNŢ DE NEGOCIERE DIRECTA CONTRACTAREA UNEI FINANŢĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 60.000.000 LEI

Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu sediul în Târgovişte, Piaţa Tricolorului nr. 1, telefon 0245.207.629, fax 0254.207.668, e-mail achizitii@cjd.ro, cod fiscal 4280205, în calitate de autoritate contractantă, invită toţi ofertanţii să prezinte ofertă, respectiv să participe la negocieri, pentru Contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei, pentru asigurarea finanţării unor obiective de investiţii de interes local la data de 14.12.2021, ora 11:30, la sediul Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

Vezi mai mult
10.12.2021
Tabel rezolutii sedinta CTATU 3.12.2021

Tabel rezolutii sedinta CTATU 3.12.2021

Vezi mai mult
09.12.2021
ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia servicii de adăpostire a animalelor

ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţia servicii de adăpostire a animalelor care fac obiectul ordinului de plasare în adăpost de pe aria administrativ-teritorialâ a judeţului Dâmboviţa

Vezi mai mult
26.11.2021
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul - Sistem de monitorizare şi informare asupra traficului şi a condiţiilor de circulaţie ...

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Sistem de monitorizare şi informare asupra traficului şi a condiţiilor de circulaţie pentru Autostrada Al Bucureşti - Piteşti, Autostrada A2 Bucureşti - Cernavodă, Autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti, DN1 Bucureşti - Ploieşti", titular Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A

Vezi mai mult
26.11.2021
ANUNŢ privind încheierea unui contract de vânzare-cumpărare deşeurilor reciclabiie

Consiliul Judeţean Dâmboviţa solicită oferte de preţ în vederea încheierii unui contract de vânzare- cumpărare pentru deşeuri de hârtie şi carton rezultate din casarea documentelor ce sunt înlăturate ca nefolositoare, având termenul de păstrare expirat, prin agenţi economici care au ca obiect de activitate achiziţionarea de materiale refolosibile

Vezi mai mult
25.11.2021
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 03.12.2021

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 03.12.2021

Vezi mai mult
24.11.2021
ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru : „Asigurarea calitatii si a controlului tehnic al calitatii, activitate laboratoare"

Autoritatea Contractantă: Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în Piaţa Tricolorului, nr. 1, Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, cod poştal 130060, tel.0245- 207600, fax:0245-212230, e-mail: consjdb@.cjd.ro

Vezi mai mult