12.11.2021
Anunț ședinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 03.12.2021

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format electronic / informatic în data de 03.12.2021, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa (H.C.J. DB.) nr. 234 / 12.11.2020

Vezi mai mult
12.11.2021
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 05.11.2021 - CU REZOLUȚII

LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 05.11.2021 - CU REZOLUȚII

Vezi mai mult
02.11.2021
REZULTATUL INTERVIULUI funcționarilor publici care au manifestat opțiunea de a dobândi calitatea de consilier de etică

REZULTATUL INTERVIULUI organizat potrivit art. 4 alin. (4) din H.G. nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici

Vezi mai mult
01.11.2021
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 05.11.2021

Atașat acestui anunț, vă aducem la cunoștință tabelul cu ordinea de zi a ședinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Județului Dâmbovița din data de 05.11.2021

Vezi mai mult
01.11.2021
REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE CANDIDATURĂ depuse de funcționarii publici care au manifestat opțiunea de a dobândi calitatea de consilier de etică

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE CANDIDATURĂ depuse de funcționarii publici care au manifestat opțiunea de a dobândi calitatea de consilier de etică

Vezi mai mult
15.10.2021
Anunț ședinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 05.11.2021

Vă aducem la cunoştinţă faptul că şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Dâmboviţa (C.T.A.T.U. DB.) va avea loc în format electronic / informatic în data de 05.11.2021, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa (H.C.J. DB.) nr. 234 / 12.11.2020

Vezi mai mult
14.10.2021
ANUNŢ PUBLIC „Extinderea secţiei de cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extinderea secţiei de cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, propus a fi amplasat în mun. Târgovişte, str. Tudor vladimirescu, nr.48, NC 74607, jud. Dâmboviţa

Vezi mai mult
13.10.2021
Consiliul Judeţean Dâmboviţa derulează procedura de desemnare a consilierului de etică potrivit prevederilor H.G. nr. 931/2021

Consiliul Judeţean Dâmboviţa derulează procedura de desemnare a consilierului de etică potrivit prevederilor H.G. nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici

Vezi mai mult
08.10.2021
Anunţ decizie de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, in perioada 2014 - 2020”

„COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, in perioada 2014 - 2020”

Vezi mai mult
08.10.2021
ANUNȚ - publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare „Poduri pe DJ 714 Glod Sanatoriul Moroeni-Peştera"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, titular al proiectului „Poduri pe DJ 714 Glod Sanatoriul Moroeni-Peştera" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dâmboviţa, se supune evaluării impactului asupra mediului se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă

Vezi mai mult
08.10.2021
ANUNȚ - emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Centrul multifuncţional pentru servicii de urgenţă şi jandarmerie montană, zona Peştera, comuna Moroeni"

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Centrul multifuncţional pentru servicii de urgenţă şi jandarmerie montană, zona Peştera, comuna Moroeni" (Demolare corp C2 şi construire), în comuna Moroeni, sat Dobreşti. pct. „Telecabină'' judeţul Dâmboviţa

Vezi mai mult
04.10.2021
LISTA DOCUMENTAŢIILOR SUPUSE DEZBATERII COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM IN ȘEDINŢA DIN DATA DE 24.09.2021 - cu rezoluții

Atașat acestui anunț, vă aducem la cunoștință tabelul cu ordinea de zi a ședinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Județului Dâmbovița din data de 24.09.2021 - cu rezoluții

Vezi mai mult
01.10.2021
S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. organizează procedură de selecţie pentru ocuparea unui post de membru al Consiliului de Administraţie

S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. organizează procedură de selecţie pentru ocuparea unui post de membru al Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare

Vezi mai mult