16.06.2015
Invitaţie de participare pentru atribuirea unui contract de servicii prin achiziţie directă

Invitație de participare, Caiet de sarcini (format .pdf) și Formulare (format .doc)

Vezi mai mult
10.06.2015
Scrisoare de intenţie pentru atribuirea unui contract de lucrări prin achiziţie directă

Scrisoare de intenție, Caiet de sarcini (format .pdf) și Formulare (format .docx)

Vezi mai mult