14.08.2008
Bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa pe anul 2008 - rectificat 05.08.2008

Bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa pe anul 2008- rectificare în sedinta CJD din 05.08.2008 - mii lei - Denumirea indicatorilorProgram anul

Vezi mai mult
19.02.2008
Informaţii privind creditele obţinute de C.J. Dâmboviţa

Conform HG 145 din 13 februarie 2008, Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cazul în care contractează şi/sau garantează finanţări rambursabile interne şi externe, să publice pe pagina de internet a unităţilor

Vezi mai mult
11.01.2008
Propunere buget 2008

În conformitate cu Legea nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008 şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, pentru bugetul propriu al judeţului s-au propus venituri şi cheltuieli după cum

Vezi mai mult
11.01.2008
Bugetul propriu al judeţului pe anul 2007

Bugetul propriu al judeţului pe anul 2007UM – mii lei Denumirea indicatorilorProgram anul

Vezi mai mult