15.07.2021
RAPORT SEMESTRIAL privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în perioada ianuarie-iunie 2021

In scopul exercitării de către cetăţeni a unui drept constituţional, acela de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu şi de a primi răspuns asupra modului de soluţionare a acestora, activitatea de soluţionare a petiţiilor în semestrul I al anului 2021, a fost organizată în cadrul Compartimentului secretariat şi relaţii cu publicul.

Vezi mai mult
05.07.2021
Raport de activitate pentru Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu" aferent perioadei: 01.01.2020 - 31.12.2020

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa, denumit în continuare autoritatea, pentru Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu" Dâmboviţa, aflată în subordinea sa

Vezi mai mult
05.07.2021
Raport de activitate pentru Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească" Târgovişte aferent perioadei: 01.01.2020 - 31.12.2020

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa, denumit în continuare autoritatea, pentru Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească" Târgovişte aflat in subordinea sa

Vezi mai mult