28.07.2009

R a p o r t u l
Preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa
privind activităţile proprii
şi îndeplinirea hotărârilor
la un an de la investire
iulie 2008 - iulie 2009

(fişierele sunt în format word)

 

C U P R I N S

I.Introducere

II.Activitatea economico-financiară

III. Administrarea domeniului public şi privat

IV.1. Infrastructura rutieră

IV.2. Infrastructura tehnică

V. Programe cu finanţare externă

VI.Valorificarea patrimoniului cultural

VII. Activităţi economice conexe

VIII. Activitatea serviciilor publice

IX. Aparatul propriu de specialitate

X Relaţiile externe