20.03.2024

Consiliul Județean Dâmbovița, prin Centrul Județean de Cultură, organizează sesiunea 2024 de atestare a meșterilor populari. Centrul Județean de Cultură Dâmbovița are ca misiune fundamentală promovarea valorilor culturale, prezervarea patrimoniului cultural material şi imaterial şi sprijinirea creaţiei în context regional şi naţional.

Mai multe informații, Regulament și fișă de înscriere, pot fi accesate pe site-ul Centrului Județean de Cultură: www.cjcd.ro

 

Compartimentul Comunicare al

Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa