26.06.2019

Astăzi, 26 iunie 2019, în prezența autorităților locale din Comuna Valea Lungă, s-a făcut recepția lucrărilor la podul situat pe drumul local DC 9, peste pârâul Tinoasa.

Lucrările executate au constat în: refacerea podului existent din sat Valea Lungă - Ogrea, lucrări la infrastructura și suprastructura aferentă, refacerea rampelor de acces pe pod și a racordărilor cu terasamentele, precum și lucrări de amenajare a albiei pârâului Tinoasa.

Podul are o lungime de 18,42 m, suprastructura lui fiind realizată din grinzi prefabricate cu corzi aderente, în lungime de 12 m și înălțime de 0,52 m, lățimea părții carosabile fiind de 5,46 m.

Valoarea totală a investiției este de 610.823 lei, din care: suma de 350.000 lei a fost asigurată prin Hotărârea Guvernului nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale, iar suma de 260.823 lei reprezintă finanțare din bugetul local.

Realizarea acestei investiții constituie o îmbunătățire a infrastructurii rurale de pe raza Comunei Valea Lungă, ceea ce creează premisa ameliorării accesului la drumurile județene din zonă.

Biroul Comunicare, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița