11.02.2020

Consiliul Județean Dâmbovița, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița și parte contractantă în cadrul contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare tratare și valorificare a deșeurilor municipale nepericuloase, în județul Dâmbovița a luat la cunoștință de conținutul comunicatului, privind situația cu SC Eurogas Prescom SRL Fieni, remis presei de către ADI Salubritate, și susține în totalitate punctul de vedere exprimat de mai sus-menționata asociație

Biroul Comunicare, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița

Urmează: punct de vedere ADI Salubritate

Am lecturat, azi 11.02.2020, un punct de vedere al S.C. Eurogas Prescom S.R.L. Fieni, Concesionar în Contractul nr. 492/538/29.11.2010 de depozitare, tratare și valorificare a deșeurilor municipale și asimilabile, din județul Dâmbovița. Fiind greu să sintetizăm o idee coerentă, datorită interpretărilor interesate ale prevederilor legale în domeniu, dar și multiplelor litigii ale acestui Concesionar cu A.D.I. , notăm câteva elemente de interes public, ca răspuns la alegațiile acestuia, astfel:

1.NU putem acorda/propune măriri de tarif deoarece Contractul prevede condiționalități și obligații care nu justifică bani mai mulți decât în măsura îndeplinirii lor;

2.NU înțelegem cum, prevederi legale intrate în vigoare în 2018, se aplică în 2017, în opinia S.C. Eurogas Prescom S.R.L. Fieni, ca motiv de justificare a unei executări silite abuzive;

3.NU înțelegem cum este posibil ca facturi neînregistrate în contabilitatea acestuia să fie mai întâi puse în executare, ulterior înregistrate, la 3 ani de la emitere, din dispoziția ANAF, iar instanța să admită o asemenea cerere, deși, plata, nu figura ca obligație legală în sarcina A.D.I.;

4.NU înțelegem susținerea conform căreia aducerea de deșeuri de pe alte arii administrative n-ar fi contractual penalizabilă ci, dimpotrivă, poate chiar ”lăudabilă”.

5.NU este admisibil să nu se facă diferența între plata serviciului, cu unică sursă taxa de habitat și contribuția la economia circulară care, chiar în Ordinul Ministrului Mediului nr. 149/2019, nu relaționează cu costul serviciului încasat de Concesionar, ci este un impozit la stat, fiind facturat distinct, începând cu 2018 și nu cu 2017.

Am putea continua cu ”NU” încă multă vreme, dar trebuie și niște ”DA” hotărâți, respectiv:

  • DA, se menține taxa de habitat neschimbată, la care se adiționează o contribuție la economia circulară, în funcție de conformarea voluntară la noile reglementări, începând cu iulie 2020 când se prelimină intrarea în vigoare a unui nou contract de colectare și transport al deșeurilor municipale în județul Dâmbovița;
  • DA, nu cedăm presiunilor de tot felul pentru a vira mai mulți bani la Concesionar;
  • DA, credem și noi că nemulțumirile S.C. Eurogas Prescom S.R.L. Fieni anunță o iminentă plecare din Contract, motivată de insatisfacția financiară, iar dacă nu se hotărăște, credem că trebuie să-i dăm sprijinul necesar;
  • DA, suntem pregătiți oricând să susținem atât negațiile cât și afirmațiile cu prevederi contractuale.

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”