09.11.2020

de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali

Vizualizare Propuneri de Hotărâri (format PDF)