18.11.2021

Stagiarii care participă la programul de internship al Consiliului Judeţean Dâmboviţa au mers din nou pe teren, astăzi, împreună cu coordonatorul programului, prof. Claudia Gilia, pentru a cunoaște felul în care Parcul Industrial Moreni, ADI Salubritate Dâmbovița și ADI Apă Dâmbovița își desfășoară activitatea, gazdele și totodată ghizii vizitelor fiind chiar conducerile acestor entități.

La Parcul Industrial Moreni, directorul Gabriel Purcaru le-a prezentat stagiarilor felul în care societatea gestionează resursele materiale și umane de care dispune - complexul imobiliar (halele de producție), facilitățile energetice, de transport, depozitare și plasare a producției fabricate, care sunt puse la dispoziția întreprinderilor independente, din diferite ramuri industriale, care își desfășoară activitatea în perimetrul parcului. De asemenea, stagiarilor le-au fost prezentate informații referitoare la gradul actual de ocupare a parcului, planul de extindere a suprafeței parcului, strategia de marketing a societății-administator în vederea atragerii de agenți economici care să lucreze aici - pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, creșterea preponderenței sectorului privat în economie prin stimularea investițiilor private, toate acestea materializându-se în creșterea numărului de locuri de muncă. În plus, tinerii au putut vizita și două fabrici producătoare de cabluri auto și, respectiv, confecții.

Un alt punct pe agenda vizitei au fost ADI Apă Dâmbovița și ADI Salubritate Dâmbovița.

Administratorul public al ADI Apă, Claudiu Cezar Popescu, le-a prezentat stagiarilor-vizitatori conceptul de cooperare intercomunitară între orașele și comunele care se asociază pentru a furniza, în comun, servicii publice cetățenilor din respectivele comunități locale, activitatea asociației, dificultățile pe care le întâmpină în activitatea de zi cu zi și modul de rezolvare a acestora, proiectele de reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă aflate în portofoliul asociației și, de asemenea, despre cel mai mare proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020, în valoare de 449.874.319 Euro, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.

În cadrul aceleiași vizite, tinerii s-au familiarizat și cu modul de organizare, activitatea și proiectele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dâmboviţa”, prezentate de administratorul public Carmen Ivan. Cu acest prilej, stagiarii au făcut cunoștință cu proiectul la scară județeană, prin care, de la 1 ianuarie 2022, se va realiza colectarea selectivă a deșeurilor și care, în prezent, se află la stadiul de distribuire a pubelelor către gospodăriile din întreg județul, prin Caravana „Dâmbovița Curată”.

            Compartimentul Imagine, Relații Externe - Consiliul Județean Dâmbovița