08.06.2021

Muzeul de Istorie din Municipiul Târgoviște a găzduit astăzi, 8 iunie 2021, un simpozion dedicat memoriei eroilor români căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea țării și întregirea neamului românesc, a cărui organizare a fost premergătoare Zilei Eroilor.

La manifestare au participat: președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, primarul municipiului Târgoviște, Cristian Daniel Stan, subprefectul Ana Maria Dragotă - Zamfir, preotul Marian Puiescu - reprezentantul Arhiepiscopiei Târgoviștei, cadre militare și veterani de război.

Cu acest prilej, reprezentanții Filialei Județene Dâmbovița a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” au lansat noul număr al revistei „Eroica” și au prezentat ediția a III-a a cărții „Monumentele eroilor dâmbovițeni - memorii eterne ale neamului românesc”, realizată cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Dâmbovița.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a transmis:

„Mă bucur că am prilejul, astăzi, să aduc un omagiu de suflet eroilor noştri, căzuţi pe front pentru independenţa şi suveranitatea poporului român, cărora le datorăm o veşnică recunoştinţă pentru sacrificiul lor.

Este momentul unei meritate rememorări a tuturor acelora care s-au jertfit pentru împlinirea idealurilor la care poporul român a aspirat dintotdeauna: unitatea naţională şi teritorială a României. Pilda lor trebuie să o urmăm pentru un viitor mai bun !

Un mesaj plin de recunoștință îl transmit și celor 40 de veterani din județul Dâmbovița: ați fost eroi de fiecare dată când ați plecat să vă îndepliniți misiunea și veți rămâne eroi în fiecare zi a vieții dumneavoastră.

Datorită curajului dumneavoastră, românii au devenit mai puternici, valorile și simbolurile vitejiei acestui popor au căpătat renume, iar națiunea a triumfat. 

Felicit demersul filialei județene Dâmbovița a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” pentru reeditarea cărții „Monumentele eroilor dâmbovițeni - memorii eterne ale neamului românesc”, realizată cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Dâmbovița. Mă bucur pentru faptul că am putut fi alături de Asociația Cultul Eroilor și că am putut sprijini această carte și la apariția celei de-a III-a ediții. Volumul ce reunește toate monumentele dedicate eroilor dâmbovițeni reprezintă un elogiu adus sacrificiului asumat, uneori chiar cu viața, de cei care au fost scriitorii istoriei românilor pe câmpurile de luptă, dar și un gest de nemăsurată recunoștință față de lupta lor pentru binele românilor. Dâmbovița este o carte vie de istorie, iar astăzi îi omagiem pe toţi cei care ne-au dăruit șansa de a trăi liberi în patria noastră, România. Monumentele închinate eroilor sunt pentru noi locuri sacre. Sunt locuri în faţa cărora ne reculegem şi le vorbim copiilor noştri despre curaj şi despre ce reprezintă patriotismul, dovedit prin fapte.

În această săptămână, de sărbătoare națională pentru cinstirea memoriei eroilor neamului, salut apariția unei publicații de înaltă ținută cultural-istorică – „Eroica”. Gândită ca material publicistic care să adune în paginile ei contribuții ale unor personalități și specialiști în domeniu, am speranța că revista „Eroica” va intra în conștiința românilor patrioți, iubitori și cunoscători ai faptelor de vitejie ale neamului, dar și a celor care abia acum descoperă istoria trecutului glorios al poporului român, și îi va încuraja pe toți cititorii să purceadă la aprofundarea cunoștințelor lor în domeniu și la acumularea altora noi.

Apariția revistei „Eroica” este un moment deosebit nu doar în viața culturală a județului Dâmbovița, ci a țării întregi, întrucât eroii - a căror luptă pentru independența patriei și al căror sacrificiu ne-au dat nouă posibilitatea ca, astăzi, să trăim cu demnitate pe meleagurile românești - nu aparțin unei anumite părți a țării, după frontul pe care au luptat, ci ei sunt eroii tuturor românilor, întrucât idealurile care au ținut viu sufletul întregului popor au fost stindardul care le-a călăuzit pașii și lupta.  

De aceea, cu ocazia lansării acestui număr al revistei, doresc să aduc mulțumiri pentru efortul depus atât autorilor materialelor incluse în lucrare, cât și editurii Bibliotheca - pentru sprijinul ei în realizarea acestei culegeri de articole reprezentative pentru istoria și viața românilor.

Pentru eforturile, devotamentul și sacrificiul de care au dat dovadă toți eroii neamului, le vom fi veșnic recunoscători. Dumnezeu să-i odihnească în pace!”

 

Compartimentul Imagine, Relații Externe – Consiliul Județean Dâmbovița