31.08.2012

Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Dâmboviţa a găzduit astăzi, 30 august 2012, conferinţa de lansare a proiectului „Managementul eficient al Rezervaţiei Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi”, eveniment la care au participat vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Leonardo Badea, secretarul judeţului, Ivan Vasile Ivanoff, arhitectul şef al judeţului, Dumitru Barbu, Mircea Nistor, directorul Direcţiei de Investiţii şi Dezvoltare Regională, reprezentanţii echipei de implementare, coordonată de  şeful Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Autorizarea Construcţiilor, Ovidiu Tonea, precum şi arh. Dan Niţescu iniţiatorul proiectului. De asemenea, au participat reprezentanţi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa şi ai primăriei comunei Corbii Mari.

Proiectul ce are ca termen de finalizare 24 de luni, este  cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013, Axa prioritară 4 – „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”, iar valoarea totală a acestuia este de 351.529 lei.

Obiectivele urmărite de beneficiarul proiectului, Consiliul Judeţean Dâmboviţa,  sunt de punere în valoare a bogăţiilor naturale oferite de această rezervaţie, menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a habitatelor, creşterea gradului de informare şi conştientizare de către comunităţile locale din apropiere pentru protejarea ariilor naturale existente.

În deschiderea conferinţei, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Leonardo Badea, a evidenţiat bogăţia pe care o deţine judeţul Dâmboviţa prin existenţa acestor rezervaţii cu totul speciale: „Este un lucru important, ca în aceste zile,  să participăm la acest eveniment, cu atât mai mult, cu cât, Europa anului 2012 are o componentă importantă legată de mediu. Din acest punct de vedere, noi toţi, trebuie să ştim, că suntem binecuvântaţi că locuim,trăim şi ne desfăşurăm activitatea în judeţul Dâmboviţa. Este un judeţ, şi nu o spun eu că sunt dâmboviţean, probabil o poate constata oricine, faptul că este un judeţ care are o componentă deosebită a mediului şi care are o serie de obiective importante, rezervaţii naturale, frumuseţi ale mediului de mare interes la nivel naţional. Sperăm, ca prin ceea ce facem acum, să le ducem şi spre o cunoaştere internaţională(…)Spre bucuria noastră este un proiect care se găseşte în plină desfăşurare şi are ca obiectiv asigurarea unui management eficient al Rezervaţiei Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi în vederea conservării biodiversităţii acesteia. Felicit întreaga echipă care a participat până acum la derularea acestui proiect şi trebuie să le spun, că aceste felicitări pe care le lansez în acest moment ţin loc şi de încurajări, dar şi de faptul că vom fi foarte atenţi ca proiectul să se deruleze în cele mai bune condiţii pentru a avea rezultatele pe care noi ni le-am asumat. Este un lucru foarte important atât pentru Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cât şi pentru comuna Corbii Mari. O să vedeţi că sunt implicaţi şi cei care reprezintă viitorul acestui judeţ, copiii, cei care vor trăi mai departe în acest judeţ şi care în mod categoric trebuie să conştientizeze de pe acum că avem aici o rezervaţie naturală importantă la Corbii Ciungi. La acest moment, Consiliul Judeţean Dâmboviţa continuă activitatea de implementare a tuturor proiectelor pe care le are, proiecte pe care dorim să le finalizăm în cele mai bune condiţii”.

Managerul proiectului, ing. Ovidiu Tonea, a ţinut să sublinieze importanţa şi rolul comunităţilor locale, în păstrarea şi protejarea ariilor naturale, trecând în revistă, etapele derulate din proiect, precum şi activităţile ce vor urma:  „Contractul de finanţare a fost semnat în luna decembrie a anului trecut,iar în ianuarie a debutat proiectul. S-au desfăşurat o serie de activităţi, s-au semnat contractele de asigurare a procedurilor de achiziţie, contractele de servicii de elaborare a studiilor ştiinţifice,contractul de delimitare a zonei, de bornare, serviciile de publicitate şi dotările pentru unitatea de implementare. În luna septembrie, va debuta prima acţiune care se va desfăşura pe teritoriul comunei Corbii Mari, în care vor fi implicaţi  copiii claselor I-VIII de la şcolile din localitate, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, ai instituţiilor cu atribuţii specifice, cât şi reprezentanţii Primăriei Corbii Mici, localitate din judeţul Giurgiu, vecină cu Corbii Mari. De asemenea, se vor desfăşura alte activităţi prin care se vor inventaria toate speciile de faună şi floră, se vor localiza printr-o hartă toate acestea, se va elabora şi aproba planul de management şi vom fi părtaşi la acţiuni de conştientizare şi informare care sunt foarte importante. Vor avea loc două seminarii cu tema proiectului nostru şi  se vor realiza un web-site şi un spot publicitar”.

La rândul său, iniţiatorul proiectului, arh. Dan Niţescu a prezentat istoricul descoperirii rezervaţiei de la Corbii Ciungi:”Studiind lucrările profesorului Negrean, am constatat într-adevăr că este ceva unic. Faptul că atunci, în 1959, se dorea o lucrare mai amplă prin care se încerca să se determine calitatea apelor, în general a celor care aveau izvoare în Câmpia Română, s-a descoperit că pe acest areal apa are o puritate absolută. Sunt o sumedenie de izvoare care se concretizează în două mici cursuri de apă, unde calitatea apei este extrem de limpede, de o puritate perfectă. Atunci au făcut, atât cât le-au permis mijloacele de la acel moment,iar unele mici cercetări, au constatat că există pe fondul acesta al purităţii apei şi o faună specifică, oarecum endemică pentru acel areal, şi sigur de aici a pornit întreg acest mecanism care a determinat Academia Româna să recomande înscrierea acestui amplasament ca zonă de protecţie specială în anexă la Legea nr.15/2010. Sigur, în judeţul Dâmboviţa, sunt 11 astfel de rezervaţii, cele 10 din munte fac parte din Parcul Naţional Bucegi, deci aveau o oarecare protecţie, o custodie, o administrare, pentru aceasta nu exista nimic. Acesta a fost argumentul pentru care s-a făcut acest proiect, pentru ca finalul său, care înseamnă un plan de management pentru aria protejată, să servească Consiliului Judeţean pentru a participa la concursul de acordare a custodiei rezervaţiei naturale şi administrării sale”.

În finalul conferinţei, arhitectul şef al judeţului, Dumitru Barbu, a adus unele argumente, de care trebuie să se ţină seamă, atunci când se construieşte în zonele protejate, zone unde trebuie intensificate controale pentru responsabilizarea populaţiei.