16.11.2006

Consiliul Judeţean Dâmboviţa implementează proiectul "Reabilitarea unităţilor şcolare din judeţul Dâmboviţa afectate de inundaţiile din perioada aprilie – august 2005", cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul Programului Phare 2003 Coeziune Economică şi Socială - Infrastructura Regională/Inundaţii, pe o durată de 15 luni, în vederea normalizării condiţiilor de învăţământ în unităţile şcolare afectate de inundaţiile din vara anului trecut. Bugetul proiectului este de 190 881 Euro, din care 175 000 Euro grant de la Uniunea Europeană, ceea ce reprezintă 91,68% din valoarea totală. Pentru implementare s-a semnat un contract de grant între Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Ministerul Integrării Europene şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

În cadrul acestui proiect vor fi reabilitate clădiri ale următoarelor unităţi de învăţământ din judeţul Dâmboviţa: Şcoala cu clasele I-VIII, nr.2, sat Goleasca - comuna Şotânga, Şcoala cu clasele I-VIII, comuna Răzvad, Pavilioanele G şi E din Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Economice.

Beneficiarii direcţi vor fi cei 2.661 elevi şi studenţi care frecventează unităţile de învăţământ menţionate, circa 100 cadre didactice şi personal auxiliar, precum şi instituţiile în proprietatea cărora se află aceste clădiri şi care sunt partenerii noştri în proiectul mai sus menţionat.

În prima etapă de derulare a proiectului, ce se întinde pe durata a 5 luni, vor avea loc acţiuni legate de pregătirea logistică, mediatizare şi organizarea procedurii de achiziţie publică pentru elaborarea documentaţiei tehnice de execuţie; în etapa următoare, care va dura 8 luni, urmează să se desfăşoare licitaţia pentru adjudecarea constructorului, urmată de executarea lucrărilor de reabilitare; în ultima etapă se va face evaluarea, auditul, raportarea, diseminarea rezultatelor şi încheierea proiectului, durata prevăzută fiind de 2 luni.

Pentru mai multe informaţii şi detalii vă rugăm să vă adresaţi domnului Dorel Bondilă - Coordonator proiect, ce poate fi contactat la telefon: 0245/ 611.030/ int.233 sau 0245/ 640.517, fax: 0245/ 612.509, e-mail: dbondila@cjd.ro.