07.12.2006

Conferinţa de presă susţinută de preşedintele Consiliului judeţean Dâmboviţa, domnul Gheorghe Ana

Temă: Informare asupra stadiului proiectului Renault Technologie Roumanie de la Boteni-Titu şi a sprijinului financiar acordat Guvern pentru obiective de investiţii ca urmare a demersurilor preşedintelui Consiliului judeţean Dâmboviţa

 

Dl. Gheorghe Ana: Bună ziua. Vreau să vă spun, la început, că nu este ultima conferinţă din acest an, o să ne mai întâlnim la o conferinţă mai specială de presă la sfârşitul acestui an. Deci, vreau să discutăm astăzi despre două lucruri foarte importante pentru judeţul Dâmboviţa şi în primul rând să discutăm despre proiectul Renault Technologie Roumanie, pentru că suntem în posesia Hotărârii de Guvern nr. 1661 apărută în 22 noiembrie 2006, prin care Consiliul judeţean Dâmboviţa devine proprietarul suprafeţelor de teren şi a imobilelor fostei unităţi militare de la Boteni-Titu. Este un prim pas pentru realizarea acestui proiect, pentru că următorul pas este scoaterea la licitaţie a acestor terenuri şi clădiri pentru a realiza un centru de cercetare tehnologică în domeniul auto.

Ce înseamnă Renault Technologie Roumanie? Înseamnă, pentru zona Titu şi nu numai, pentru judeţul Dâmboviţa, înseamnă peste 3.000 de locuri de muncă pentru cetăţenii cu studii superioare. Acest proiect se va derula pe o perioadă de 6 ani, 2007-2013 şi va avea o valoare aproximativă de peste 450 milioane de euro: deci, se va realiza în 3 etape. Înseamnă pentru oraşul Titu, extinderea utilităţilor adică a reţelelor de apă-canal, energie electrică, energie termică, gaze, înseamnă probleme soluţionate pe mediu, înseamnă creşterea calităţii resurselor umane, pregătire profesională, înseamnă infrastructură rutieră cu lărgirea drumului naţional DN 7, pe 4 benzi, spre Piteşti. Înseamnă dezvoltarea oraşului şi pe orizontală dar şi pe verticală, un Plan de Urbanism General, altul decât cel aprobat de până acum. Înseamnă pentru zona de sud un centru economic care va atrage forţa de muncă din tot sudul judeţului. Înseamnă, dacă vreţi, un nivel de trai aproape de cel din Uniunea Europeană în sudul judeţului, zonă care întotdeauna a fost rămasă în urmă din punct de vedere al dezvoltării economice. Şi sigur, înseamnă pentru judeţul Dâmboviţa al 4-lea centru de acest nivel, mondial, al firmei Renault din Franţa: există un centru în zona Americii de Sud, în Brazilia, există un centru în Asia, în Coreea, mai există un centru în Franţa şi al 4-lea centru va fi în România.

 

Următoarele etape pentru realizarea proiectului sunt încheierea protocolului de predare-primire, noi avem deja comisia stabilită: conform Hotărârii de Guvern nr. 1661 avem obligaţia ca în termen de 60 de zile să facem preluarea terenului şi clădirilor. Eu sper ca acest termen să se reducă la jumătate pentru că avem interes să parcurgem aceste etape mult mai rapid. Deci în 30-40 de zile, maximum, noi vom fi în stare să preluăm în proprietatea Consiliului judeţean acest obiectiv, urmând ca în paralel să lucrăm la caietul de sarcini pentru ca, undeva la sfârşitul lunii ianuarie-începutul lunii februarie, să scoatem la licitaţie, pe obiectiv, Centrul de cercetare în domeniul auto.

De asemenea, urmărim ca tot ce înseamnă infrastructură existentă, pe obiectivul respectiv, să o dezvoltăm, sigur, să venim cu îmbunătăţiri, mă gândesc la partea de alimentare cu energie electrică, cu gaze, de asemenea la partea de infrastructură tehnică - alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate. Trebuie să recunosc că ceea ce s-a gândit, la nivel local, legat de infrastructură, prin acest proiect va trebui totul modificat pentru că sunt alte capacităţi. N-au fost prevăzute reţele de canalizare la nivelul acestei locaţii şi ele vor trebui extinse. Deci, vor trebui întocmite proiecte, urgent, legat de reţelele de utilităţi publice.

 

Această investiţie pe care noi preconizăm să o începem, începând cu 2007, va fi a doua investiţie majoră în judeţul Dâmboviţa, după Centrul Academic de la Mija unde, fac o paranteză scurtă pentru a vă anunţa că undeva la începutul lunii aprilie vor fi puse în funcţiune primele capacităţi: sunt în probe de lucru, acum, fabrica de turnare blocuri motoare, în amenajare fabrica de ţiglă metalică şi urmează obiectivul important, cel legat de centrul universitar, ale cărui lucrări vor începe efectiv în primăvară pentru că acum se lucrează la igienizarea unor clădiri care au fost stabilite de către experţi că vor rămâne în picioare şi vor fi reabilitate.

Deci, Titu împreună cu Mija vor fi noile centre economice ale judeţului Dâmboviţa, unde după estimările noastre vor fi concentraţi, în următorii 2-3 ani, peste 15 mii de oameni care-şi vor desfăşura activitatea în aceste centre. Aceasta era prima problemă, prima noutate pe care doream să v-o aduc la cunoştinţă.

 

A doua problemă pe care doream să v-o prezint, se referă la demersurile pe care le-am făcut, în urmă cu o lună de zile, împreună cu prefectul judeţului Dâmboviţa, la secretarul general al Guvernului şi la ministrul de Finanţe, demersuri care au fost încununate de succes prin Hotărârea de Guvern nr. 1667, aprobată în 29 noiembrie, privind un sprijin financiar acordat unor lucrări de investiţii. Demersurile noastre au fost onorate, sigur la un nivel mai mic decât am solicitat, dar important este că au fost onorate şi cel mai important lucru este că la Mănăstirea Dealu, unde situaţia este destul de dramatică, am reuşit să obţinem primii bani, este vorba de 30 miliarde lei, bani care vor fi cheltuiţi până la sfârşitul acestui an, având în vedere măsurile pe care le-am luat cu constructorii în a-şi intensifica ritmului lucrărilor acolo şi sperăm ca anul viitor să încheiem aceste lucrări având în vedere importanţa zonei respective şi a activităţilor ce se desfăşoară acolo, aceea de centru cultural, religios, prin Mănăstirea Dealu şi spitalul.

Deci a fost alocată, prin Hotărârea de Guvern, suma de 9.800 RON, este vorba de 98 miliarde lei vechi, pentru obiectivele Mănăstirea Dealu, aşa cum v-am spus, refacerea sistemului rutier şi a zidului de sprijin pe DJ 718 A - 30 miliarde lei, modernizarea drumului judeţean DJ 175 Buciumeni-Bezdead. Aceste două obiective sunt ale Consiliului judeţean şi mai sunt încă 5 obiective ale consiliilor locale, este vorba de drumul comunal DC 126 Gura Bărbuleţului-Cetăţuia - 9 miliarde lei, drumul local Sanatoriul Moroeni-Peştera - 15 miliarde lei, pentru care Consiliul judeţean este asociat şi am găsit soluţii să începem modernizarea acestui drum în acest an, modernizarea drumului comunal DC 7 Sultanu - la limita judeţului Dâmboviţa, comuna Vişineşti – 10 miliarde lei, reabilitarea şi modernizarea alimentării cu apă a oraşului Găeşti – 11 miliarde lei, staţie de epurare a apelor uzate în comuna Slobozia Moară – 9 miliarde lei şi obiectiv de investiţii la Poiana pentru sediu primărie – 3 miliarde lei.

Ne-am luat măsurile de rigoare ca aceste sume să fie cheltuite până la sfârşitul anului, cel puţin la nivelul Consiliului judeţean, astfel încât să nu fim obligaţi să-i returnăm, urmând ca anul viitor să continuăm demersurile şi cu fonduri proprii, în limita posibilităţilor, dar şi din alte surse astfel încât să încheiem aceste investiţii, în principal cea de la Mănăstirea Dealu şi să ajungem undeva la 50% în ce priveşte drumul din munte pentru nu putem realiza întreg traseul de 45 km pentru că valoarea este mare. Acesta proiect va fi primul pentru care sperăm să atragem fonduri structurale, dar trebuie să avem cel puţin 40% realizat din tot traseul pentru a fi scutiţi de partea de cofinanţare pe care trebuie să o asigurăm.

Mai avem şi alte obiective care au rămas în stand-by din cauza lipsei fondurilor de finanţare. Sperăm ca anul viitor să avem un an mai bun, să nu mai fim nevoiţi să cheltuim pe alte lucrări provocate de calamităţi, cum s-a întâmplat în 2005 şi în 2006, pentru a ne putea atinge obiectivele pe care ni le-am prevăzut şi în mod special cofinanţarea proiectelor pe fonduri Phare, de preaderare dar şi a proiectelor pe fonduri structurale.

 

Consiliul judeţean Dâmboviţa - Purtător de cuvânt - 05.12.2006