24.10.2006

Consiliul judeţean Dâmboviţa invită persoanele care doresc să obţină subvenţie de la stat pentru construirea unei locuinţe personale, în cadrul Programului naţional de sprijinire a construirii de locuinţe proprietate personală, să depună cât mai urgent documentaţia necesară la consiliul local pe raza căruia se află terenul de amplasare a construcţiei.
Programul naţional pentru sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, va fi aplicat efectiv începând cu anul 2007, pe baza solicitărilor de fonduri transmise de consiliile locale şi centralizate de către consiliile judeţene. Programul se derulează prin intermediul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la nivelul căruia se va constitui un buget special, în funcţie de sumele solicitate de consiliile locale şi care va fi repartizat, astfel, judeţelor.
În cadrul acestui program, vor fi acordate subvenţii de la bugetul de stat, în procent de 20% din preţul pe metru pătrat (mp) de suprafaţă construită, doar categoriilor de persoane prevăzute de art. 2 alin (1) din O.U.G. nr. 51/2006 şi numai în condiţiile în care acestea au încheiat contract de construire a locuinţei prin credit ipotecar cu agenţi economici specializaţi.
Astfel, pot beneficia de subvenţie următoarele categorii de persoane fizice:
- tineri căsătoriţi care la data contractării locuinţei au fiecare vârsta de până la 35 de ani;
- persoane sau familii rămase fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuinţelor proprii, datorită unor calamităţi naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovaţi;
- persoane şi familii evacuate din locuinţe situate în construcţii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundaţiile;
- persoane sau familii evacuate şi chiriaşii din locuinţe ce fac obiectul unor legi de restituire către foştii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului.
Persoanele care doresc să beneficieze de acest sprijin al statului şi se încadrează în prevederile legale, trebuie să se adreseze de urgenţă consiliilor locale, printr-o cerere scrisă, însoţită de documentele justificative solicitate în baza normelor metodologice aprobate prin Ordinul comun M.T.C.T.-M.A.I. nr. 1373/1413/2006.
Precizăm că numai în funcţie de solicitările venite din partea cetăţenilor interesaţi, care vor fi analizate la nivel local, de către comisii speciale abilitate în acest sens prin hotărâre de consiliu, se vor stabili sumele aferente subvenţiilor ce vor fi alocate începând cu anul viitor.

Purtător de cuvânt,
Alexandra Panţu