04.02.2021

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a fost nominalizat de către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România la funcția de membru cu drepturi depline la Comitetul European al Regiunilor (CoR).

În perioada următoare, delegația României la CoR va participa la sesiunea plenară constitutivă, iar membrii aleși vor reprezenta țara noastră în cadrul acestui for european pentru următorii 5 ani, alături de reprezentanții celorlalte 26 state membre ale Uniunii Europene (UE).  

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, va întregi delegația României, alături de alți cinci membri titulari și șase supleanți, toți membrii propuși fiind președinți de consilii județene.  

Reprezentanții care vor forma delegația României la CoR au fost propuși în cadrul ședinței Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR) din luna ianuarie 2021. Desemnarea reprezentanților României în cadrul CoR s-a realizat cu respectarea criteriilor enunțate în „Memorandumul de aprobare a procedurii de desemnare a reprezentanților României în Comitetul Regiunilor”.

CoR este Adunarea Uniunii Europene a reprezentanților locali și regionali din toate cele 27 state membre ale UE, iar misiunea sa este aceea de a implica atât autoritățile locale și regionale, cât și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al Uniunii Europene. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au obligația de a consulta CoR atunci când elaborează acte legislative în domenii care intră în competența autorităților locale și regionale precum sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă, coeziunea economică și socială, transportul, energia și combaterea schimbărilor climatice.

Comitetul European al Regiunilor a fost creat în anul 1994 pentru a da autorităţilor locale şi regionale posibilitatea de a se implica în elaborarea legislaţiei Uniunii Europene. Comitetul Regiunilor este menit să creeze un loc de întâlnire în care reprezentanţii regiunilor şi ai oraşelor să îşi poată împărtăşi experienţa şi să poată dialoga cu instituţiile europene.         

Biroul Comunicare, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița