26.08.2023

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”                                                                                                                                 

Numele proiectului: “Hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale la biblioteci ”finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, INVESTIȚIA I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale , Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului, Componenta 7 – Transformarea digitală.

Numele beneficiarului: Unitatea administrativ teritorială, județul Dâmbovița.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului reprezintă crearea unui cadru instituțional și tehnic pentru dezvoltarea / îmbunătățirea competențelor digitale în comunități din aria județului Dâmbovița care au acces limitat la tehnologia informațiilor și comunicațiilor (TIC) și la condiții de instruire digitală.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectiv specific 1 (OS1)

Crearea a 3 hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, interconectate în cele trei biblioteci și asigurarea conexiunii cu Biblioteca Județeană ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița (BJ IHR DB).

Obiectiv specific 2 (OS2)

Renovare (inclusiv extindere) și echipare cu calculatoare și echipamente tehnice pentru 3 biblioteci rurale, ce vor fi transformate în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale până în trimestrul 4 al anului 2025.

Obiectiv specific 3 (OS3)

Schimbare/modernizare echipamente informatice în 26 de biblioteci din județul Dâmbovița

Obiectiv specific 4 (OS4)

Dezvoltarea competențelor de bază, cum ar fi alfabetizarea digitală, comunicarea, educația în domeniul mass-mediei, crearea de conținut digital, securitatea digitală și educația antreprenorială digitală, al unui număr de 2550 de cetățeni din comunități defavorizate în cei trei ani de implementare a proiectului.

Valoarea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 3.026.454,33 lei fără TVA, echivalentul a 615.270,55 euro din PNRR, la care se adaugă 575.026,32 lei, echivalentul a 116.901,40 euro, reprezentând valoarea neeligibilă a TVA.

Data începerii și finalizării proiectului: 31.07.2023/30.06.2026.

Codul proiectului: 760123.

Date contact: pentru mai multe informații despre proiect vă puteţi adresa beneficiarului, Consiliul Județean Dâmbovița (Piața Tricolorului nr. 1, Târgoviște, județul Dâmbovița, e-mail: consjdb@cjd.ro, tel : +40 245 207600; + 40 245 212230, website: www.cjd.ro. Persoană de contact: Diana Poșchină, director executiv, e-mail: dspi@cjd.ro.

 

PREŞEDINTE

dr. ec. Corneliu ȘTEFAN

 

                                                                                           Consiliul Județean Dâmbovița 

Descarcă comunicat