16.04.2021

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița (CJD), Corneliu Ștefan, a semnat astăzi, 15 aprilie 2021, contractul de finanțare pentru proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire” pentru proiectul „Consolidarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”.

Obiectivul general al proiectului de asistență tehnică, în valoare totală de 4.665.459,26 lei, presupune elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare în vederea obținerii unei finanțări de 70.000.000 de euro, sumă necesară pentru implementarea proiectului de investiții „Consolidarea Sistemului Integrat de management al Deșeurilor în județul Dâmbovița” pentru continuarea dezvoltării infrastructurii de deșeuri din fondurile europene, destinate perioadei de programare 2014 - 2020.

Prin pregătirea proiectului ce urmează să fie propus spre finanțare în cadrul Axei Prioritare 3 - „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, a Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), se urmărește reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului depregătire pentru reciclare a deșeurilor în România.

Aplicația pentru finanțare este considerată o etapă de pregătire a proiectului de investiții (din punct de vedere al necesarului de expertiză privind elaborarea documentelor suport ale aplicației de finanțare) care va conduce la atingerea obiectivelor și țintelor naționale și europene, inclusiv prevederile pachetului economiei circulare.     

Proiectul de investiții propus spre finanțare presupune realizarea unei instalații de tratare mecanico-biologică (TMB) cu digestie anaerobă. În instalație vor fi tratate atât deșeuri municipale colectate în amestec (inclusiv reziduurile de la stațiile de sortare/compostare), cât și biodeșeuri menajere, similare și din piețe colectate separat (acestea vor fi introduse direct în treapta biologică a instalației TMB).

De asemenea, treapta mecanică a instalației TMB va fi prevăzută cu o stație de sortare semi-automată, cu ajutorul căreia se vor recupera aproximativ 10% deșeuri reciclabile (în vederea valorificării materiale) din totalul deșeurilor în amestec tratate. Această cantitate contribuie, pe lângă cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat și tratate în stațiile de sortare, la îndeplinirea țintelor de reciclare.

Tratarea deșeurilor în instalația TMB (atât a deșeurilor municipale în amestec, cât și a deșeurilor reziduale de la stațiile de sortare și de compostare) va duce atât la stabilizarea biologică a deșeurilor (în proporție de 70%), cât și la reducerea semnificativă a cantității depozitate, asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor și țintelor prevăzute pentru județul Dâmbovița.

Totodată, pregătirea și promovarea unui proiect de investiții presupune elaborarea unor documente tehnice, financiare, instituționale și de mediu de un nivel calitativ ridicat, necesită

contractarea unor servicii specializate de către beneficiarul proiectului, care nu dispune de o expertiză suficientă în aceste domenii și nici de resursele umane necesare pentru întocmirea unor livrabile de o asemenea complexitate.

În conformitate cu POIM, pregătirea proiectelor reprezintă o activitate eligibilă, iar elaborarea documentațiilor tehnico-economice se realizează în baza unor contracte de asistență tehnică de pregătire a aplicațiilor de finanțare pentru proiecte de investiții care includ și activitatea de sprijin pe parcursul evaluării aplicațiilor la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, Jaspers și al Comisiei Europene.

Finanțarea pregătirii proiectului de investiții reprezintă o primă etapă în promovarea acestuia și constituie o precondiție pentru crearea premiselor de realizare a unei rate de absorbție a fondurilor disponibile cât mai mari în cadrul acestui program.

Președintele CJD, Corneliu Ștefan: „Este un contract foarte important pentru Dâmbovița, care va reprezenta baza realizării unui proiect vital, prin intermediul căruia se va dezvolta infrastructura de mediu din județ, printr-un management eficient al resurselor. Contractul pe care l-am semnat astăzi apresupus și elaborarea Master Planului privind managementul deșeurilor în Dâmbovița. Așa cum le-am promis dâmbovițenilor, 2021 este un an al investițiilor și al dezvoltării județului Dâmbovița.Am convingerea deplină că este un pas înainte pentru comunitatea dâmbovițeană”.

Compartimentul Imagine, Relații Externe – Consiliul Județean Dâmbovița