01.10.2021

Consiliul Județean Dâmbovița a găzduit astăzi, 1 octombrie 2021, o conferință de presă prilejuită de semnarea contractului de finanțare pentru cel mai important proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița.

Proiectul va avea un impact uriaș pentru județul nostru - prin amploarea lucrărilor, dar și prin numărul localităților care vor beneficia de pe urma lui. Pot spune că județul Dâmbovița se va transforma într-un adevărat șantier, a spus președintele Corneliu Ștefan.

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița”, ce se va bucura de o finanțare în valoare de 449.874.319 Euro, echivalentul a 2.225.573.245,96 lei, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), prevede reabilitarea, extinderea și înființarea de rețele noi de alimentare cu apă și canalizare în 52 de unități administrativ-teritoriale (UAT-uri) - comune, orașe, municipii - și realizarea de investiții complementare în alte 9 UAT-uri.

Președintele Corneliu Ștefan: Serviciile de alimentare cu apă vor cunoaște o îmbunătățire vizibilă. Avem banii necesari pentru a asigura o mai bună alimentare cu apă pentru 121.992 cetățeni dâmbovițeni. Pe lângă alimentarea cu apă și creșterea accesului la acest serviciu public, am avut în vedere și calitatea acesteia. Prin proiect și, de altfel, cum este necesar, apa potabilă livrată va fi controlată microbiologic în permanență. O altă mare problemă căreia îi vom pune capăt prin proiect este cea legată de serviciile de canalizare. 119.886 locuitori vor beneficia de o mai bună tratare a apelor uzate.

Cuantificate în indicatori tehnici, obiectivele proiectului sunt următoarele: 300,5 km de rețea nouă de distribuție a apei potabile și 59,9 km de rețea de apă - reabilitată; 198 km de conducte de aducțiune extinse și reabilitate; 8 stații de tratare nou-construite; 11 rezervoare de înmagazinare reabilitate; 17 rezervoare de înmagazinare a apei potabile nou-construite.

În ceea ce privește apa uzată, proiectul se va concretiza în înființarea, dar și extinderea rețelelor de canalizare cu 448 km; realizarea unei conducte colectoare de transfer - refulare sub presiune, în lungime de 133 km; construirea a 2 stații de epurare; extinderea a 7 stații de epurare existente.

În plus, vor fi înființate un dispecerat regional SCADA și 18 dispecerate locale.

Președintele Corneliu Ștefan: „Le mulțumesc încă o dată tuturor pentru implicarea în cel mai mare proiect ce se va realiza din fonduri europene - „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița”! Este o investiție importantă atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al creșterii condițiilor de trai în localitățile dâmbovițene.”

Evenimentul s-a bucurat de participarea vicepreședinților Consiliului Județean Dâmbovița, Luciana Cristea și Antonel Jîjîie, secretarului general al județului, Dănuț Nicolae Popa Stănescu, directorului Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița, Adrian Dumitru, deputatului Carmen Holban, edililor localităților beneficiare prin proiect, altor reprezentanți ai consiliului județean și ai consiliilor locale.           

Compartimentul Imagine, Relații Externe - Consiliul Județean Dâmbovița